ПОСЛЕДЊА ИНВЕСТИЦИЈА У СЛОБОДНОЈ ЗОНИ АПАТИН ПРОШЛЕ ГОДИНЕ  МЕСЕЧНИ ТРОШКОВИ 160.000 ДИНАРА

У недостатку детаљнијих информација о Слободној зони Апатин и резултатима њеног пословања, те ретког помињања у јавности, одговоре на нека питања везано за рад овог ДОО, потражили смо упућивањем захтева за приступ информацијама од јавног значаја....