СТАВ НА СТАВ: ЈЕЛЕНА - ВОЈО

Ставове сучељавају Јелена Студен-Војводић и Војо Војводић. Буде шаролико, као и сам живот, јер има једног и другог. Некада добијем похвалу, некада критику, али често кажем „шта ћу, то сам ја“....