ВРЕМЕ БЕСТИДНИХ БЕСЕДА - Зоран Мандић О Играма Тронова И Дронова Престола

Читалац, који је увек спреман, безобзира на персоналну спутаност у усменом излагању, на поштено признање и опис својих осећања, из прве ће, у оквиру одређених анкета, рећи да је уморан од разних беседа...