ОДРЖАНА 31. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

Објављено: 31.05.2019.

 

Данашња седница скупштине општине Апатин започела је усвајањем записника са претходне седнице, након чега је усвојен годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Апатин за 2019. годину као и Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја наше општине за текућу годину. 

Усвојене су мере пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Апатин које ће бити финансиране у 2019. години из буџета Општине у износу од 8.000.000,00 динара. Овим Програмом је предвиђено финансирање кредитне подршке за активна регистрована пољопривредна газдинства, у износу од 1.000.000,00 динара уз максималан износ камате која се финансира по кориснику до 30.000,00 динара, као и набавке репроматеријала и инвестиција у физичку имовину пољопривредног газдинства која се баве сточарством и пчеларством, за коју су опредељена средства у буџету Општине у износу од 5.000.000,00 динара, а максималан износ по једном кориснику је 150.000,00 динара.

Општина ће по овој одлуци расписати јавни позиви пољопрвредницима, и њиме ће детаљно дефинисати износе средстава за сваку меру појединачно и услове за пријављивање које треба да испуне пољопривредна газдинства. Објављивање Јавних позива пољопривредним газдинствима се очекује у првој половини јуна 2019. године.

У наставку седнице усвојен је годишњи Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за 2018.годину, као и годишњи план рада штаба 2019.годину.

Крај седнице је обележио кадровску измену у стаутарно-правној комисији.