У ГАЛЕРИЈИ МЕАНДЕР ПРИРЕДИЋЕ СЕ ИЗЛОЖБА РАДОВА ДРАГАНА ДРАЖИЋА

Објављено: 02.07.2019.

 

Уметнички савет галерије за избор ликовног ствараоца општине Апатин за самосталну изложбу у галерији Меандер у 2019. години по расписаном конкурсу, а након увида у документацију и приложене радове одлучио је да се приреди изложба радова ДРАГАНА ДРАЖИЋА из Апатина.

Образложење:

Радови којима се Драган Дражић представља су дуборези настали у периоду од 2015-2019. године и неколико ранијих радова (скулптура и дубореза мањег формата).

Сам концепт, односно тематика која доминира је религиозна, па чак и у радовима који на први поглед не показују религиозни садржај. Религија, не као изоловани сегмент људског живота, већ као сам живот који кроз личну духовност и емоције, прожима и покреће све укупно људско биће. Доживљај је личан и свако дело је вид комуникације са богом на одређену тему, тј. начин доживљавања бога кроз поједине сегменте живота.

К.Ц.