КЊИЖЕВНИ КОНКУРС „ЗА ЛИПУ РИЧ 2019 СОНТА“

Објављено: 23.10.2019.

 

Поводом манифестације „Шокачко вече 2019.“, Културно просветна заједница Хрвата „Шокадија“ из Сонте организује књижевни конкурс „За липу рич 2019“, на који се могу пријавити аутори са објављеним и необјављеним песмама, уз једини услов да су писане некњижевним дијалектом хрватског језика, шокачком икавицом.

Конкурс је отворен до уторка, 19. новембра текуће године. Песме у писаној форми доставити на адресу: КПЗХ „Шокадија“, Вука Караџића 22, Сонта, с назнаком За конкурс или на мејл: ossonta@gmail.com .

Аутори могу пријавити по једну песму. Уколико се шаљу поштом, песме морају бити куцане на формату А4 и не враћају се ауторима.

Аутор првопласиране песме ће бити награђен новчаним износом од 50 Евра и уметничком сликом, а за другопласирану и трећепласирану песму аутори ће бити награђени уметничким сликама. Најбоља песма ће бити прочитана на Шокачкој вечери у суботу, 23. новембра 2019. у Сонти.

Иван Андрашић