КРИЗНИ ШТАБ ОПШТИНЕ АПАТИН ДОНЕО ПРВЕ ОДЛУКЕ У СКЛАДУ СА ВАНРЕДНОМ СИТУАЦИЈОМ

Објављено: 17.03.2020

 

Поводом проглашења ванредне ситуације у Републици Србији због избијања пандемије корона вирусом, донете су мере предострожности којих грађани морају да се придржавају.

У складу са овлашћењима у ванредним ситуацијама Кризни штаб је донео одлуке:

1. Да Општински културни центар, Спортски савез, Туристичка организација и Народна библиотека "Миодраг Борисављевић" радиће у ограниченом времену, уз обавена дежурства у периоду од 8 до 14 часова.

2. Препоручује се послодавцима да у складу са законским одредбама омогуће плаћено радно одсуство или рад од куће запосленима који су самохрани родитељи деце до дванаест година.

3. Препоручеје се послодавцима да омогуће, уколико процес рада то дозвољава, рад од куће за особе старије од 60 година живота.

4. Општинска управа ће радити смањеним капацитетом, са утврђеним бројем запослених који ће обезбедити минимум процеса рада по свакој организационој јединици.

5. Налаже се Јавном предизећу "Наш дом" Апатин да делатност у области водоснабдевања, одржавања чистоће, погребних услуга, обезбеђивања јавног осветљења и радова на одржавању јавних зелених површина обавља пуним капацитетом. Рад административних служби потребно је организовати у складу са одредбама о поштовању минимума процеса рада.

6. Радно време угоститељских објеката и спортских кладионица ограничава се на период од 8 до 20 часова уз додатан услов да се истовремено у објекту не налази више од песедет људи. Дезинфиковање оваквих објеката вршиће се минимун три пута у току радног времена, уз обавезно вођење евиденције о обављеној дезинфекцији.

7. Налаже се секретарима месних заједница на територији општине Апатин да организују рад у сменама од 8 до 20 часова, као и да обезбеде контакт центар за информисање старих и угрожених особа.

8. Грађани који спадају у посебно угрожене категорије становништва, а у циљу доставе основних животних намирница, лекова и средстава за хигијену, могу се обратити контакт центру општине Апатин на бр. телефона 025/772-122. Линија ће бити доступна од 00 до 24 часа.

9. Позивају се волонтери, који би желели да се укључе и помогну у достави намирница угроженим суграђанима, да контактирају оптину Апатин на бр. телефона 025/772-122.

10. Сваком домаћинству биће достављено кратко упуство о начину поступања у току трајања ванредне ситуације, као и контакт телефон за информације и решавање потреба грађана општине Апатин.

 

Кризни штаб ће свакодневно пратити ситуацију и у складу са законским одредбама доносити нове мере. Свака промена биће објављена у медијима.