ИЗГРАДЊА АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА ЗАПЕЛА И ПРЕ ПОЧЕТКА

Објављено: 21.07.2020.

 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ВРАЋЕН НА ДОРАДУ

 

Иницијатива о изградњи атлетског стадиона у Апатину, чију би изградњу финансирала локална самоуправа уз помоћ Атлетског савеза Србије, покренута је крајем 2018. године. По информацијама из Канцеларије за ЛЕР, општине Апатин, Уговор о изради пројектно-техничке документације додељен је понуђачу „ГР Спорт“ ДОО Сремска Митровица. Уговорена цена са ПДВ-ом је 3.108.000 динара.

Уговор је закључен 4. јулапрошле године, а рок за израду техничке документације био је 120 дана од потписивања уговора.

-За потребе пројектно-техничке документације израђена је катастарско топографска подлога, Пројекат геолошких истраживања тла и Елаборат о геотехничким условима изградње, који је израђен од стране ГеоЕХПЕРТ доо из Суботице. Решење о локацијским условима издало је Одељење за стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове ОУ општине Апатин. Издатим локацијским условима условљена је обавезна израда Урбанистичког пројекта. Она је поверена ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ уговором од 15. новембра 2019.године. Комисија за планове општине Апатин је, 5. јуна, извршила стручну контролу Урбанистичког пројекта и он је враћен обрађивачу на дораду, наведено је у одговору Канцеларије за ЛЕР, који је потписала координатор Снежана Радмановић.

Она је још додала да је припрема пројектно-техничке документације у току, као и да је за њу потребно време, што се у претходном периоду показало да може да траје и по неколико година.    

Груба процењена вредност радова на изградњи целог стадиона износи 296 милиона динара без, односно 355,2 милиона динара са пдв-ом, додају у Канцеларији за ЛЕР.

Изградња атлетског стадиона је планирана у фазама.

-Процењена вредност прве фазе радова у коју спадају припремни и земљани радови, потпорни зидови, ограде стадиона, инфраструктурно опремање стадиона и расвета је 44 милиона динара без пдв-а. Вредност друге фазе, која обухвата атлетску стазу, кружну саобраћајницу у стадиону и паркинг, те платое и пешачке стазе износи 132 милиона без пдв-аа треће, у коју спада изградња трибина, 120 милиона динара без пдв-а, одговорила је Снежана Радмановић, координатор Канцеларије за ЛЕР.

 

ДОГОВОР О ИЗГРАДЊИ ПОСТИГНУТ КРАЈЕМ 2018. ГОДИНЕ

Идеја о изградњи атлетског стадиона подржана је на састанку одржаном почетком децембра 2018. године у општини Апатин, на коме је договорена његова изградња о трошку локалне самоуправе уз помоћ Атлетског савеза Србије. Састанку је присуствовао Слободан Бранковић, директор АСС, Дубравка Kораћ, заменица председника општине, Недељко Вученовић, начелник Општинске управе, Слободан Бачић, секретар Спортског савеза општине Апатин и Горан Чегар, председник АK ,,Апатин'', од кога је и потекла иницијатива за изградњу атлетског стадиона у Апатину.

-Атлетски савез Србије је решио да помогне тако што ће донирати пројекат за изградњу атлетског стадиона и учествовати у самој изградњи. Врло је важно да град Апатин са пуно жеље и хтења жели да дође на мапу Европе када је у питању атлетски спорт, а улагањем у овакав објекат улаже се и у здравље нације, изјавио је тада Бранковић.

Још је додао да свесрдно подржава ову иницијативу и да се надада ће врло брзо постићи споразум, којим ће бити јасно дефинисане обавезе Атлетског савеза и обавезе општине Апатин, као и рокови изградње самог стадиона.

 

ДУБРАВКА КОРАЋ: АТЛЕТСКИ СТАДИОН, РЕАЛНО, НАЈДАЉЕ ДО 2021. ГОДИНЕ

По завршетку састанка Дубравка Kораћ, заменица председника општине Апатин, изјавила је да би „будући атлетски стадион, реално, могао бити изграђен за две године.

-Искористила бих прилику да се захвалим господину Бранковићу и Горану Чегару из Атлетског клуба „Апатин“, који је највише заслужан за контакт двеју страна. Општина је препознала значај овог пројекта и просто жели да унапреди спортску инфраструктуру колико је то у нашој моћи. Ми смо већ у неколико наврата причали да ћемо се бавити развојем туризма, а једна од грана туризма је свакако и спортски туризам. Реалност је да се у наредној години уради пројекат и да се обезбеди локација на којој ће се стадион налазити. Мислим да је реалан период за реализацију овог пројекта око две године, тако да би ми 2020. или најдаље 2021. године имали атлетски стадион у Апатину, изјавила је, тада, Дубравка Kораћ, заменица председника општине.

Од свега најављеног, до сада је одрађено само оно што није најављено, а што је недавно председник општине оспорио да се десило – уништена је постојећа трим стаза.

Ј.Миљуш