СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ АПАТИН: МИЛИОН ДИНАРА ЗА ЗАКУП СТАДИОНА ОД ПИВАРЕ!

Објављено: 03.11.2020.

 

Спортски савез општине Апатин наводи да се број регистрованих спортских клубова у последње четири године није значајније мењао.

-По евиденцији Спортског савеза, 2016. године је било 54 регистрованих спортских клубова, док их је у овој години 57 са активним статусом, наводе у Спортском савезу.

На наше питање да ли је и колико клубова угашено и из којих разлога, добили смо одговор да је само Боди билдинг клуб „Браћа Блануша“ у процесу ликвидације „из личних разлога“.

Прошлогодишњи буџет намењен клубовима износио је скоро 16,8 милиона, док је за ову годину предвиђено мање новца за спорт, укупно тек нешто преко 13 милиона динара. Највише новца усмерено је ка ОФК „Младост“, прошле године скоро 2,3 милиона, а ове, у првих девет месеци, је издвојено нешто више од 1,5 милиона динара.

-У прошлој години средства намењена клубовима по основу годишњег конкурса на основу категоризације су износила 10 милиона динара. По основу посебних програма, одржавања и опремања терена, лекарских прегледа, осигурања спортиста, закупнина, манифестација, средства намењена клубовима су износила 6.794.139 динара. То укупно износи 16.794.139 динара, наводе у Спортском савезу.

Највише новца, очекивано, издвојено је за ОФК „Младост“ и то 2.290.339 динара. Ту спадају одобрена средства по категоризацији 486.057 динара, рефундација трошкова закупа спортских терена од Апатинске Пиваре 1.008.000 динара, трошкови одржавања фудбалског терена (55.000 квадратних метара) 557.025 динара, лекарски прегледи спортиста 126.500 динара, манифестација (?) 70.000 динара и посебан програм (?) 42.757 динара.

У овој години, наводе у Спортском савезу, средства намењена клубовима по основу годишњег програма по основу категоризације за 28 спортских клубова износе 7.805.305 динара. По основу посебних програма, одржавања и опремања терена, лекарских прегледа, осигурања спортиста, закупнина, манифестација, средства немењена клубовима износе 5.273.202 динара, што је укупно 13.078.507 динара.

-Средства издвојена за ОФК „Младост“, за првих девет месеци ове године, износе 1.525.695 динара, наводи се у одговору, који је потписао Радомир Радујко, заменик генералног секретара Спортског савеза општине Апатин.


Ј.Миљуш