ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ У 2021.

Објављено: 21.01.2021.

 

На конкурс за самосталне изложбе у излагачкој 2021. години пристигло је 25 пријава.

Уметнички савет Галерије "МЕАНДЕР" је увидом у приспелу документацију донео одлуку о избору кандидата који су добили термин за излагање:

1. Алена Клаћик
2. Ана Милосављевић
3. Ана Вртачник
4. Кристина Божовић
5. Милана Симић
6. Милена Радић
7. Невена Мишковић
8. Ристо Антуновић

Сваки кандидат ће понаособ бити контактиран у вези излагачког термина и детаљнијих договора око организовања изложбе.

 

Јована Момчиловић
Уредник ликовног програма
Галерије „МЕАНДЕР“