ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН У ЧЕТВРТАК У ДОМУ КУЛТУРЕ

Објављено: 07.12.2020.

 

Пета седница СО Апатин ће се одржати 10. децембра 2020. године (четвртак) са почетком у 10,00 часова у  великој сали Дома културе Апатин.

    За седницу је предлажен следећи дневни ред:

1. Разматрање Извештаја Мандатно-имунитетске комисије

   - Предлог Решења о престанку мандата одборника Aлександра Смиљанића

  - Предлог Решења о верификацији мандата одборника Милорада Мрђе

2. Предлог Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2020 годину

3. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2020. годину, са извештајем о извршењу средстава самодоприноса, за период јануар –  септембар 2020. године

предлог Закључка

4. Предлог Одлуке о боравишној такси

5. Разматрање Извештаја о извршењу годишњег програма пословања Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин, са финансијским извештајем за 2019. годину и извештајем овлашћеног ревизора

-предлог Закључка

6. Разматрање Прве измене Годишњег програма пословања Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин, за 2020.годину

- предлог Закључка

7. Разматрање Оперативног плана зимске службе општине Апатин на јавним путевима у општини Апатин за 2020/21 годину

предлог Закључка

8. Предлог Решења о образовању Штаба зимске службе Општине Апатин за 2020/2021 годину

9. Разматрање Годишњег извештаја о раду Центра за социјални рад за 2019. годину, Финансијског извештаја за 2019. годину и Програма рада Центра за социјални рад за 2020. годину, са Финансијског плана за 2020. годину

предлог Закључка

10. Разматрање Извештаја о раду Установе за стручно оспособљавање одраслих Апатин са прегледом пословања за 2019. годину и Програм рада Установе за стручно оспособљавање одраслих Апатин са финансијским планом за 2020. годину

предлог Закључка

11. Разматрање Правилника о организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Апатин

предлог Закључка

12. Предлог Решења о разрешењу в.д. директора Установе за стручно оспособљавање одраслих

13. Предлог Решења о именовању в.д. директора Установе за стручно оспособљавање одраслих

14. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин

15. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин

16. Предлог Решења о разрешењу Председника Скупштине и заступника члана Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном „Апатин“ у Апатину

17. Предлог Решења о именовању Председника Скупштине и заступника члана Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном „Апатин“ у Апатину

18. Предлог Решења о разрешењу председника Управног одбора Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин

19. Предлог Решења о именовању председника Управног одбора Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин

 

soapatin.org