У ПЕТАК СЕДНИЦА СО АПАТИН: ЈЕДНА ОД ТЕМА ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Објављено: 10.02.2021.

 

За петак, 12. фебруар, са почетком у 10 часова, заказана је 8.седница СО Апатин.

Пред одборницима ће се наћи 11 тачака дневног реда, од којих је прва предлог Правилника о платама запослених и постављених лица у Општинској управи општине Апатин.

Одборници ће се, потом, изјаснити о предлогу Одлуке о социјалној заштити општине Апатин, о утврђивању приоритетних услуга социјалне заштите у општини Апатин, о изменама и допунама Одлуке о методологији формирања цене услуга социјалне заштите на локалном нивоу, потом предлог Правилника о другим изменама и допунама правилника о критеријумима и мерилима за учешће корисника у трошковима услуге социјалне заштите помоћ у кући.

На дневном реду биће и предлог Правилника о категоризацији спортских организација у општини, предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна за прошлу годину, предлог Решења о разрешењу и Решења о именовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Апатин и предлог Решења о разрешењу и Решења о именовању Општинског савета родитеља.

Седница ће се, као и неколико претходних, одржати у великој сали Културног центра.


Ј.М.