СУТРА У ВЕЛИКОЈ САЛИ ДОМА КУЛТУРЕ 9. СЕДНИЦА СО АПАТИН

Објављено: 10.05.2021.

 

Сутра у 10 часова, у великој сали Дома културе, одржаће се 9. седница СО Апатин.

На седници ће се верификовати мандат одборника Данијела Ајдука, уместо пок. Стеве Рапаића и усвојити више одлука и извештаја.

Неки од предлога односе се на Одлуку о условима и мерама које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања грађевинских објеката, Одлуку о измени Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Апатин за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе, Одлуку о олакшицама за утврђивање накнаде за коришћење јавних површина за летње баште на територији општине Апатин за 2021. годину, Одлуку о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама.

Одборници ће разматрати и Извештај о утрошеним средствима из Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2020. години, Предлог Правилника о првим изменама и допунама Правилника о категоризацији спортских организација у општини Апатин, Предлог Правилника о условима, поступку и начину коришћења средстава из буџета за финансирање и суфинансирање општег интереса у области спорта општине Апатин, Програм пословања Јавног предузећа за управљање путевима, планирање и урбанизам Апатин – у ликвидацији за 2021. годину, Извештај о раду Туристичке организације Апатин са финансијским извештајем за 2020. годину и План рада Туристичке организације са финансијским планом за 2021.годину, Извештај о раду Црвеног крста Апатин са финансијским извештајем за 2020. годину и План рада Црвеног крста Апатин са финансијским планом за 2021. годину, Извештај о раду Општинског културног центра Апатин са финансијским извештајем за 2020. годину и Програм рада са финансијским планом за 2021. годину, Извештај о раду Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин са финансијским извештајем за 2020. годину и План рада са финансијским планом за 2021. годину, Извештај о раду Установе за стручно оспособљавање одрсалих са прегледом пословања за 2020. годину и План рада за 2021. годину, извештаје о раду свих месних заједница са финансијским извештајима за 2020. годину и финансијским плановима за наредну, те Локалног акционог плана за запошљавање општине Апатин за 2021/2023 годину.

На седници ће се донети и бројна решења о разрешењима и именовањима у разне комисије и одборе.


Ј.М.