ПРИКУПЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Објављено: 06.04.2024.

     

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира и да за школску 2024/2025. годину у складу са Одлуком Владе Републике Србије, обезбеди бесплатне уџбенике за ученике основних школа.

Право на бесплатне уџбенике имају ученици који су у породици треће или свако наредно дете у систему образовања и васпитања; ученици из социјално/материјално угрожених породица чији родитељи или законски заступници су примаоци новчане социјалне помоћи; ученици који основношколско образовање стичу по ИОП-у (1,2 и 3); ученици који остварују право на туђу негу и помоћ; ученици који болују од ретке болести; ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом - прилагођени уџбеници који се образују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат); ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, само уколико је други родитељ преминуо или је непознат; ученици првог и другог разреда који су глуви - прилагођени уџбеници на знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документацијa:

-за треће и наредно дете: потврду из средње школе/факултета сестре/брата;

за ученике који су у нашој школи не издаје се потврда већ одељенски старешина наводи податке о брату/сестри

-за ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ: решење - копија којим се указује својство родитеља, односно умрли лист другог родитеља;

-за ученике који остварују правао на туђу негу и помоћ: решење којим се утврђује наведено право;

Потребну документацију доставити до понедељка, 15. априла.

-за будуће прваке код секретара у ОШ "Жарко Зрењанин"

-за ученике од II до VIII разреда предати документацију одељенским старешинама.

Ј.М.