РЕКОНСТРУКЦИЈА И 50 ПАРКИНГ МЕСТА У УЛИЦИ МИЛОША ОБИЛИЋА

Објављено: 23.05.2019.

 

Радови на изградњи педесет паркинг места код нове пијаце и маркета "ИДЕА" и реконструкција улице Милоша Обилића почињу половином јуна и трајаће два месеца. Радове ће извести суботичко предузеће Теракс које је са понудом од 4,4 милиона динара било најболји понуђач, рекао је Јевто Милојевић, помоћник председника општине Апатин. Према ранијим предмерима је планирано да овај посао општину Апатин кошта око девет милион динара, али да је у поступку јавне набавке суботичко предузеће предало упола мањи трошковник са чиме је остварена значајна уштеда.

Осим изградње паркинг места, извођач ће урадити попречне ознаке коловоза, обележити места за паркирање, симболе за паркирање возила инвалида и поставити саобраћајне знакове, односно сву неопходну вертикалну сигнализацију.

Будућа паркинг места ће бити изграђана са обе стране улице, али ће највише позиција бити од угостителјског објекта „Танго" до простора некадашње књиговоствене агенције „Конто".

Ј.С.