ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ

Објављено: 04.09.2019.

 

Покрајински Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписао је Јавни позив за доделу средстава за откуп сеоских кућа са окућницом у 2019. години.

Максималан износ средстава за пружање помоћи за стамбено збрињавање износи 1.000.000,00 динара, помоћ је бесповратна.

Све додатне информације у вези са Јавним позивом можете добити у Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, на број телефона: 021/475 4295, путем и-мејл адресе: uprava@fondirpvojvodine.rs,или се информисати на сајту Фонда: www.fondirpvojvodine.rs

Заинтересовани пријаву могу послати поштом или донети лично на адресу: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, 21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 са назнаком „За Јавни позив-сеоске куће“.

Јавни позив као и потребне обрасце за пријаву можете погледати и преузети овде:

Јавни позив

Пријава на Јавни позив кућа

Изјава продавца

Обједуњена изјава

Потребна документација

Потврда коју повереници издају

Потврда о досадашњем некоришћењу помоћи

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима

Ј.С.