ЗНАКОВИ ПОРЕД ПУТА

Објављено: 01.10.2019.

 

Саобраћајни знакови поред пута су изузетно важни и то није спорно. Спорно је кад су бесмислени, попут овог Андрејиног крста, који најављује железничку пругу без рампе. Пругу, које нема! Осим у траговима, тих четири, пет метара, колико је широк пут који прелази преко ње. Ни лево, ни десно је, одавно, нема.

Осим што је бесмислен, знак се и не види. Од жбуња и дрвећа уз пут. Но, важно је да је знак постављен. Формално. Суштина одавно није битна.

Ј.М.