Дунав поново безбедан за пловидбу

Објављено: 10.02.2017

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је преко лучких капетанија у Бездану, Апатину и Новом Саду, пре недељу дана, укинуло обуставу пловидбе на Дунаву од Бездана до Сремске Каменице и од Луке Београд до Ушћа, као и дуж Саве у Србији.
Омогућен је рад бродарским компанијама на наведеним секторима Дунава и Саве, под условима прописаним у саопштењу бродарству, као и рад Луке Богојево и Луке Бачка Паланка, пристаништа у Сремској Митровици и Шапцу, као и делимично Луке Београд.
Министарство је учеснике пловидбе позвало да при проласку кроз наведени сектор реке Дунав обрате пажњу приликом пловидбе и маневрисања, подесе габарите, смање брзину пловидбе у циљу заштите људских живота, материјалних добара, животне средине и безбедности пловидбе.