ОБАВЕШТЕЊЕ ПУ ПЧЕЛИЦА ИЗ АПАТИНА

Објављено: 14.02.2017

Предшколска утанова Пчелица из Апатина бавештава све родителје чија деца похађају ову установу да сва радна оделјења Предшколске установе „Пчелица“ неће радити у време државних празника, 15. и 16. фебруара 2017.године. Такође због промена које су настале применом прописа који регулишу рад буџетских установа и преласка на аутоматскиу обраду података, родителји ће уплатнице за месец јануар добити преко васпитача, те их молимо да по пријему уплатнице, уплату изврше до краја месеца фебруара.