САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Објављено: 23.03.2020.

 

Узимајући у обзир да је 17.03.2020. године у свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање привремено обустављен непосредан рад са странкама, због тренутне ситуације у Републици Србији, узроковане ширењем вируса COVID-19,  а у циљу изналажења могућности за најефикасније остваривање континуитета у процесу рада, обавештавамо Вас о начинима комуникације са странкама :

-          Прву пријаву лица на евиденцију и подношење захтева за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености  поднети  електронским путем.

-          Достављање уверења о статусу лица на евиденцији, спроводиће се  електронским путем;

-          Подношење захтева/пријава по расписаним јавним позивима/конкурсима спроводиће се електронским путем.

-          Детаљне информације и  обрасци биће доступни на интернет порталу Националне службе www.nsz.gov.rs, од 23.3.2020. године 

-          Сви потребни обрасци, које је неопходно доставити Националној служби, налазе се на сајту Националне службе, опција Документи, потом опција Обрасци.

-          Прибављање и допуна документације са клијентима  размењиваће се  електронским путем;

-          Лицима заинтересованим за програм самозапошљавања као и онима који су већ поднели захтев за учешће у наведеном програму доставиће се електронским путем Презентација Обуке „Пут до успешног предузетника;

-          Послодавцима код којих ће, услед ванредног стања, доћи до прекида реализације програма, прекид ће се  третирати као одлагање извршења уговорних обавеза, до завршетка насталих околности;

Контакт телефони и мејл адресе путем којих заинтересована лица могу добити све потребне иформације везане за рад филијала Националне службе налазе се на интернет страници НСЗ и на уллазним вратима сваке филијале.

О свим променама режима рада са странкама, благовремено ћемо информисати јавност.

 

 Национална служба за запошљавање