ИНСПЕКЦИЈА ЗАУСТАВИЛА РАДОВЕ НА САНАЦИЈИ ПРИСТАНА

Објављено: 16.06.2020.

 

 

ОПШТИНА НИЈЕ ПРИБАВИЛА ПОТРЕБНЕ САГЛАСНОСТИ

 

Дуго најављивана санација пристана, стала је само пар дана након што је почела и то зато што општина, као инвеститор радова, није прибавила потребне сагласности за овај посао.

А времена, није да није било...

-Досадашњи радови на санацији пристаништа заустављени су налогом инспекције (по пријави шефа Лучке капетаније Апатин, Уроша Стојковића), јер је потребно прибавити услове Дирекције за водне путеве и сагласност пограничне полиције за предметне радове. Општина Апатин је, као инвеститор радова на санацији међународног путничког пристаништа на левој обали Дунава на км 1401+450 у Апатину, упутила захтев Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекцији за водне путеве ради утврђивања услова са аспекта безбедности водног саобраћаја на међународним и међудржавним водним путевима, али до данас нису исходовани услови, наводи се у одговору општинске Канцеларије за ЛЕР (локални економски развој), који је потписала координатор Снежана Радмановић Пејић.

У одговору се још наводи да је рок за завршетак радова 90 дана од дана престанка ванредног стања.

-Рок за завршетак радова продужен је због обуставе радова у првој половини фебруара, од стране покрајинског водопривредног инспектора, из разлога недостајања горе наведених услова и сагласности, ау току чијег исходовања је дошло до увођења привремених мера ванредног стања на територији целе РС због пандемије изазване вирусом ковид 19.На основу захтева извођача радова за продужење уговореног рока и мишљења Надзорног органа, везано за продужење уговореног рока, сачињен је Анекс бр.2 Уговора о извођењу радова на санацији међународног речног путничког пристаништа од 28. маја ове године, а рок за завршетак радова је 90 дана од дана престанка ванредног стања, наводи се у одговору Канцеларије за ЛЕР.

У Канцеларији за ЛЕР сматрају да је рок предвиђен за завршетак радова адекватан рок, који је довољан да се омогући прибављање неопходних сагласности и завршетак започетих радова.

-Уговорени крајњи рок за завршетак Пројекта је 31.12.2020 године, још су нагласили у Канцеларији за ЛЕР.

Уговорена вредност радова са извођачем износи 42 милиона динара без ПДВ-а, односно 50,4 милиона динара са ПДВ-ом.За финансирање радова опредељена су средства од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 25 милиона динара, а општине Апатин 25,4 милиона динара.Инвеститор санације пристана је општина Апатин, извођач „МИП ГРАДИНГ“ ДОО из Обреновца – носилац посла групе понуђача и „Сидро“ ДОО Остружница, члан групе понуђача. Уговор о извођењу радова је закључен 23. јула прошле године.

Ј.Миљуш