КУПУСИНЦИ УПУТИЛИ ПЕТИЦИЈУ ДОМУ ЗДРАВЉА: БЕЗ ЛЕКАРА ЧЕТИРИ ДАНА СЕДМИЧНО

Објављено: 30.06.2020.

 

Мештани Купусине упутили су Дому здравља петицију, којом захтевају да амбуланта у њиховом селу буде отворена сваког радног дана, а не, као што је сада случај, само три пута седмично. Петиција, са потписима 643 грађана, предата је Дому здравља Апатин, Покрајинском секретаријату за здравство и Министарству здравља.

-Не можемо прихватити да у апатинској општини једино у Купусини здравствена станица прима пацијенте само три пута недељно. Овим је цело село дискриминисано. Представници Месне заједнице Купусина су у више наврата покушавали решити овај проблем са надлежнима, али безуспешно. Због тога смо одлучили да путем петиције затражимо враћање старог радног времена наше амбуланте. Не тражимо ни више, ни мање од осталих житеља општине јер сматрамо да, као лојални грађани који редовно плаћају порезе, треба да имамо иста права као остали грађани општине Апатин, наводи Иштван Петер, одборник у СО Апатин и председник ОО СВМ-а.

 

ДИСКРИМИНИСАНИ У ОДНОСУ НА ДРУГА СЕЛА У ОПШТИНИ

У петицији се наводи да је тренутни режим рада здравствене станице, од свега три дана недељно, неадекватан, јер је тиме нарушено право грађана на примарну здравствену заштиту и повређена су основна начела кровног закона и то начела правичности, свеобухватности, приступачности, континуираности и ефикасности.

Посебно је, како се наводи у тексту петиције, повређено начело правичности здравствене заштите (члан 21.Закона о здравственој заштити) које подразумева забрану дискриминације у пружању здравствене заштите по разним основама, као и право гарантовано Европском повељом о правима пацијената, које налаже да здравствене услуге морају бити једнако доступне свима, без дискриминације базиране на финансијском стању, месту становања, врсти болести или времену приступа здравственим услугама.

-Из свих тих разлога тражимо од горе именованог наслова да нам обезбеди континуиран рад здравствене станице у нашем селу, са радом лекара и медицинског особља сваког радног дана у седмици, на исти начин као што је то изрегулисано у осталим селима наше општине, јер ако узмемо у обзир број становника Купусине и густину насељености на територији општине, тада је недвосмислено да према важећим нормативима (члан 4. Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе) нема оправданих разлога за овај вид дискриминације, наводи се у петицији и закључује да се не сме занемарити чињеница да грађани Купусине на исти начин учествују у стварању јавних прихода, а преко тога у финансирању здравственог система, као и сви остали корисници, те нема разумног оправдања да се третирају као другоразредни грађани ове средине.

Ј.Миљуш