ПОСЛЕДЊА ИНВЕСТИЦИЈА У СЛОБОДНОЈ ЗОНИ АПАТИН ПРОШЛЕ ГОДИНЕ МЕСЕЧНИ ТРОШКОВИ 160.000 ДИНАРА

Објављено: 17.09.2020.

 

У недостатку детаљнијих информација о Слободној зони Апатин и резултатима њеног пословања, те ретког помињања у јавности, одговоре на нека питања везано за рад овог ДОО, потражили смо упућивањем захтева за приступ информацијама од јавног значаја.
На конкретно питање о пословању Слободне зоне и активностима њеног директора у последњих годину дана, вешто је избегнут и конкретан одговор:
-Слободна зона Апатин, која је основана од стране општине Апатин, послује у складу са планом пословања, као и Стратегијом развоја слободних зона у РС за период од 2018. до 2022. године („Службени гласник РС“, број 48 од 22. јуна 2018. године). Активности директора Слободне зоне Апатин су: заступа и промовише Слободну зону Апатин као инвестициону локацију, све њене постојеће ресурсе и потнцијале са циљем стављања у фокус домаћим и страним инвеститорима, сарађује са Регионалним развојним агенцијама и организује посете са представницима локалне самоуправе, информише инвеститоре о расположивим субвенцијама на републичком, покрајинском и локалном нивоу, сарађује са НЗС и прати доступност радне снаге на локалу и округу, представља Слободну зону Апатин испред групације Слободних зона Србије, таксативно је побројала своје надлежности Маја Куриџа, директорица ДОО Слободна зона „Апатин“.
Слично је било и са питањем колико Слободна зона Апатин има запослених, колики су јој месечни трошкови (плате и остало) и на чији терет ти трошкови иду.
-Слободна зона Апатин има запослена два лица, једно је запослено пуно радно време – директор, а једно лице на 30% од пуног радног времена. Укупни месечни трошкови пословања (зараде и остало) износе у просеку 160.000 динара, а у складу са финансијским планом, субвенционишу се делом из буџета општине Апатин, Одлуком о буџету општине Апатин за 2020. годину (Сл. лист општине Апатин бр. 13), одговарила је Куриџа не наводећи и колики део поменутих трошкова се субвенционише из буџета, као и из којих извора се подмирује преостали део.
Куриџа је још нагласила да је Лука Апатин обухваћена „Стратегијом развоја водног саобраћаја РС од 2015.-2025. године“.
-Самим тим што се земљиште намењено лучком подручју налази у Слободној зони, чини додатни бенефит за будућег лучког оператера, истакла је Куриџа.
Пошто општинска власт често помиње „заинтересоване инвеститоре“, директорицу Слободне зоне смо питали и која је и када била последња реализована инвестиција.
-Последња успешна инвестиција у Слободној зони чија реализација је у току јесте од стране компаније Либерланд група доо, из 2019. године, додала је, на крају, Маја Куриџа, директорица Слободне зоне Апатин.
Ј.Миљуш