НОВА ОПРЕМА У СОМБОРСКОЈ БОЛНИЦИ: ДЕФИБРИЛАТОР И ПЕТ МОНИТОРА

Објављено: 29.10.2020.

 

ДЕФИБРИЛАТОР И ПЕТ МОНИТОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ ВИТАЛНО УГРОЖЕНИХ ПАЦИЈЕНАТА

У сомборској болници је пуштена у рад нова опрема набављена за потребе Одељења за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију.

Средства, у укупном износу од 3,4 милиона динара, за куповину једног дефибрилатора и пет монитора за интензивно праћење витално угрожених пацијената, одобрена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство по Конкурсу о додели средстава за финасирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа на територији АПВ за 2020. годину.

Одељење за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију Опште болнице Сомбор, са укупно15 болничких постеља, до сада је располагало са свега 7 монитора старих 14 година, од којих ни један нема могућност мерења инвазивног и неинвазивног притиска, IBP и осталих неопходних параметара за интензивно праћење витално угрожених пацијената и једним дефибрилатором.

-Набавком пет савремених монитора, који имају све неопходне параметре за праћење витално угрожених пацијената и једног дефибрилатора чиме је омогућено праћење поремећаја срчаног ритма и успостављање нормализације рада срчаног мишића, обезбеђено је адекватно збрињавање и праћење витално угрожених пацијената, неометан и функционалан рад, у многоме је подигнут квалитет здравствене услуге Одељења као и побољшање условима рада, наводе у болници и додају да ова нова опрема уједно резултира унапређењем организације и обављања делатности здравствене установе као и унапређење, доступност и приступачност здравствене заштите становника Западно-бачког округа.

Ј.М.