АПЕЛ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ДА ПОШТУЈУ ПРОПИСАНЕ ПРОТИВЕПИДЕМИЈСКЕ МЕРЕ

Објављено: 18.11.2020.

 

На иницијативу и на основу Упутства Радне групе за координацију републичких инспекција ради примене мера за сузбијање ширења COVID-19 коју је формирала Координациона комисија за инспекцијски надзор Владе Републике Србије, а све у складу са новонасталом епидемиолошком ситуацијом на територији Републике Србије, у борбу против овог невидљивог непријатеља укључује се  и комунална инспекција општине Апатин, која ће у циљу  сузбијања ширења вируса COVID-19 на територији општине Апатин  у сарадњи са санитарном инспекцијом вршити појачану контролу у придржавања прописаних противепидемијских мера.

Koнтролисаће се: постојање дезобаријера, лична заштитна опрема запослених, лична заштитна опрема корисника, физичка дистанца, дезинфекциона средства на следећи начин:

  1. Надзирани субјекат у затвореном и отвореном простору поштује радно време до 21,00 часа.
  2. Сви запослени у наведеном објекту надзираног субјекта носе маске, тако да маска прекрива уста, нос и браду.
  3. У отвореном делу тераси/башти  обезбеђена је, физичка и социјална дистанца/удаљеност између столова од 2,0 м.
  4. Корисници услуга (гости), у отвореном делу/башти/отвореној тераси, у моменту контроле одржавају физичку дистанцу/удаљеност од 2,0 м.
  5. Обезбеђена су и доступна средства за дезинфекцију простора, опреме, уређаја, прибора, намештаја и руку запослених.
  6. Обезбеђена су на сваком столу средства за дезинфекцију руку корисника услуга.
  7. Обезбеђена је текућа топла и хладна вода, као и прибор и опрема за одржавање хигијене руку запослених и корисника услуга.
  8. У просторијама за услуживање у затвореном делу обезбеђено је, удаљеност између столова од 2,0 м, а у случају мањег растојања од 2,0м између корисника, пружање услуга је уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере.
  9. У затвореном делу обезбеђено је, да гости, посетиоци, носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање 1,5м измеђудва лица (столица) која не бораве у истом домаћинству.
  10. У просторијама затвореног дела објекта, обезбеђено је спровођење мере ограниченог броја лица у просторији, тако да је на свака 4 м2 присутно највише једно лице.

Радно време угоститељских објеката, продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката, позоришта и биоскопа, приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев радног времена апотека и бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 05.00 часова наредног дана. Радно време треба бити истакнуто на видном месту на улазу у објекат.

Правна лица и предузетници који обављају трговину на мало дужни су да обезбеде да у објекте у којима се обавља трговина на мало, односно у објекте у којима се продаје роба или пружају услуге у трговинским центрима или сличне објекте у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора, не улазе, односно да у њима не бораве лица која не носе личне заштитне маске.

Правна лица и предузетници дужни су да на видном месту поставе обавештење да није дозвољен улазак, односно боравак лица без личних заштитних маски, као и да одреде лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), изузев оних правних лица и предузетника који имају до троје запослених.

 

soapatin.org