СОМБОРСКА БОЛНИЦА: НАКОН ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ НОВА ПАТОХИСТОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

Објављено: 18.11.2020.

 

Јуче је испоручена и пуштена у рад најсавремена опрема за патохистолошку лабораторију сомборске болнице. Тиме је, после 40 година,  обновљена опрема Службе за патолошко-анатомску дијагностику.

На годишњем нивоу у овој Служби се обради око 5.500 узорака. Како наводе у болници, осим потрошног алата, за све то време опрема није занављана, те се одавно јавила потреба за набавком комплетно нове и савремене патохистолошке лабораторије која обезбеђује рад у безбедном окружењу са значајно убрзаним процесом припреме и прецизно добијеним узорцима који ће дати адекватан и веома прецизан дијагностички резултат, наводе у сомборској болници.

-Осим што је опрема застарела и није могла да прати нове трендове и процедуре у савременој патолошко-анатомској дијагностици, Служба није имала могућности да адекватно одговори и пропрати нове здравствене технологије које су планиране да се уведу у Општој болници Сомбор као што је хируршка Sentinel node биопсија, која се уводи као алтернатива дисекцији аксиле (пазушне јаме) код карцинома дојке, наводе у болници.

Нова патохистолошка лабораторија састоји се од два фото микроскопа од којих је један са камером, радне станице за пријем и поделу хистопатолошког материјала, аутоматског процесора за фиксацију ткива, ротационог микротома за рутински рад у патологији, воденог купатила за хистологију, апарата за аутоматско калупљење ткива, апарата за аутоматско бојење плочица и криомикротома за клиничку патологију.

У болници наглашавају да се набавком адекватне, нове и савремене опреме обезбеђује значајно повећање броја узорака који се обрађују на дневном нивоу, те да се квалитет припреме узорка, квалитет изашлих узорака и прецизност приликом касније обраде ткивних узорака подиже на највиши ниво.

-Осим тога, постиже се конзистентност у квалитету обојених препарата и обезбеђује значајно побољшање дијагностичких предуслова који пружају прецизну дијагностику и стварају услове за развој нових здравствених процедура. Дата је и могућност фото и видео записа са камером на микроскопу, као и приказ живе слике, постигнута адекватна брзина у припреми узорака за микроскопске анализе биопсијских материјала узетих на медицинским јединицама установе, обезбеђена је примена хистохемијске и специјалне хистолошке методе обраде материјала као и прецизни, у реалном времену, EX TEMPOREпрегледи за потребе хируршких медицинских јединица. Уз ово, подигнут је ниво заштите запослених од штетног утицаја отровних и канцерогених испарења, што условљава већем задовољству условима рада и заштити на раду, наводе у сомборској болници.

Средства, у укупном износу од 14.930.000 динара одобрена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство по Конкурсу о додели средстава за финасирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа на територији АПВ за ову годину.

Ј.М.