НОВА ДВА РАДНА МЕСТА У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Објављено: 11.12.2020.

 

Одборници СО Апатин су, на јучерашњој седници, осим осталог, дали сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Апатин, којег је, донео директор организације, а претходно га одобрио и Управни одбор ТО Апатин, чију одлуку је потписала председница УО Драгана Драчић.

Да је одлука СО Апатин била само формалне природе, потврђује и унапред формулисан Закључак у ком се наводи да се „даје сагласност на Правилник...“, где су остављена само празна места, у која треба унети број седнице, датум одржавања и број под којим је заведен.

У Образложењу овог потеза, иначе потпуно непримереном актуелном тренутку и ситуацији у туризму, се наводи:

-Због листе пословних процеса као и неопходних процедура рада утврђених при успостављању система финансијског урпављања и контроле ТО Апатин, потребно је постојећу систематизацију рада допунити новим радним местом из домена административних послова, па се с тога додаје радно место „контиста“. Такође, променом обима пословања проузрокованим учешћем организације на међународним пројектима и жељом да се тај домен пословања ТО додатно унапреди, неопходно је уврстити и ново радно место назива „реализатор активности на пројектима у туризму“, наводи се у Образложењу оваквог предлога.

Како је наведено у Правилнику о организацији и систематизацији радних места Туристичке организације „Апатин“, који је директор организације донео 24. новембра, систематизовано је пет радних места: директор, организатор за развој и промоцију тиристичких производа, координатор у туристичко-информативном центру и већ поменути контиста и реализатор активности на пројектима у туризму. За сва радна места, осим контисте, тражи се висока или виша школа и знање страног језика.

За овакав предлог ТО гласали су сви присутни одборници, осим Перице Попића (НСП) и Милорада Мрђе (СРС), који су били против.

На Попићеву констатацију да су ова два нова радна места непотребна у овом моменту, те да ће она, уз постојећих скоро 50 милиона динара, колико општина издваја за ТО, значити додатни терет за буџет од још најмање 1,2 милиона динара, директор Јовић је одговорио да су Туристичкој организацији та два радна места неопходна.


Ј.Миљуш