САМОДОПРИНОС ОД ТРИ ОДСТО ИСТЕКАО 31. ДЕЦЕМБРА

Објављено: 11.01.2021.

 

САМОДОПРИНОС ОД 1 ОДСТО СЕ ОБРАЧУНАВА ДО КРАЈА 2023. ГОДИНЕ

Самодопринос од 3% Апатинцима је истекао са последњим даном прошле године, док се самодопринос од 1% обрачунава још три године, односно до краја 2023. године.

-Обавештавамо вас да, закључно са 31.12.2020. године престаје да важи „Одлука о увођењу самодоприноса од 3% за подручје насељеног места Апатин, за период од 1.1.2016. до 31.12.2020. године“ број 014-46/2015-И од 28.12.2015. године. Престанком важења ове одлуке, престаје обавеза уплате месног самодоприноса од 3% запослених који имају пребивалиште на подручју насељеног места Апатин, стоји у обавештењу о самодоприносу од 3% и 1%, које су, заједнички, фирмама упутили Месна заједница Апатин и Општинска управа општине Апатин.

Дакле, Апатинцима од 1. јануара престаје да важи обавеза плаћања самодоприноса од 3%, што аутоматски значи и увећање зарада за овај проценат. Иначе, последње изгласавање овог самодоприноса је било упитно, с обзиром на бројне нерегуларности током двонедељног гласања. Осим тога, грађани су често негодовали због нетранспарентности у трошењу ових средстава, сумњајући у њихову злоупотребу.

Са друге стране, самодопринос од 1 одсто је и током гласања и све године, колико траје, добио неподељену подршку грађана, јер су средства конкретно усмерена за покривање трошкова сахрањивања, одржавање гробља и накнаде за новорођене бебе.

Ј.М.