ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРИОРИТЕТИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЈКП „НАШ ДОМ“

Објављено: 18.01.2021.

 

Рад свих учесника зимске службе детаљно је описан у Оперативном плану зимског одржавања мреже путева на територији наше општине. Јануар, уз први снег, је право време да се подсетимо обавеза и приоритета у раду ове важне општинске службе.

Оперативни  план  одржавања  путева  у  зимском  периоду,  који  је  израдило ЈКП„Наш дом“, као управљач јавних путева, је оквир за спровођење зимског одржавања путева од стране овог комуналног предузећа,  са  прецизним  рапоредом  материјала,  људства,  механизације  и система за обавештавање јавности о стању на путевима. Одржавање путева у зимском периоду подразумева уклањање снега и поледице на јавним путевима. 

Зимску  службу  није  могуће  организовати  тако  да  се  на  свим  путевима, улицама  и  путним  правцима  делује  истовремено, те су због тога одређене приоритетне групе.

ПРВА ПРИОРИТЕТНА ГРУПА

У прву приоритетну групу спадају путеви који повезују насељена места Апатин-Пригревица-Стапар, Пригревица-Чичови, Апатин-Купусина-Сомбор, улице у Апатину: Дунавска-Трг ослобођења, Иве Лоле Рибара, Железничка, С.Владара (од Средње до М.Орешковића), Марка Орешковића, Нова (до Пекаре), Средња, Милоша Обилића,  Пиварска,Николе Тесле (од Пиварске до Ловачке), Кружни насип (Д1 и Д2), Лађарска, Светог Саве, Раде Кончара (од Сомборске до Приморске), Миће Радаковића (Д1 до Д4), Петефи Шандора (Д1и Д2), Бранислава Нушића, Поштанска и Душка Трифуновића, у Сонти: Вука Караџића (Д2 и Д3) и Војвођанска (Д2), у Купусини Београдска и у Пригревици Краља Петра Првог (Д1), Драгана Ракића (Д2), Нине Мараковића (Д2), Вука Караџића (Д2), Василија Гаћеше (Д2) и Стапарска, од некатегорисанах путева пут према „Бањи Јунаковић“, Омладински пут и Дунавска обала (од пруге до „Мотела“), укупно 201.941м².

ДРУГА ПРИОРИТЕТНА ГРУПА

У другу приоритетну групу спадају улице у Апатину Кружни насип (Д3 –Д8), Партизанска (Д2), Жарка Зрењанина, Сонћанска, Виноградска, Пољска, Ловачка, Саве Ковачевића, Наде Димић, Др Младена Стојановића, Првомајска, Вука Караџића, Марка Орешковића (Д2), Петра Драпшина, Ђуре Салаја (од М.Орешковића до Блока Лика), Ђуре Ђаковића(од П.Драпшина до Блока Лика), Огњена Прице, Јуке Колака, Доже Ђерђа, Петефи Шандора (Д3-Д4), Светозара Марковића, Језерска (до Сомборске), улица уз пругу (блок 3 и 7), Владе Ћетковића, Станка Опсенице, Стојана Матића, Блок 112, Бранка Радичевића, Димитрије Туцовића (Д1), Београдска, Предузетничка улица, улица у РТЦ-у (продужетак П.Драпшина и улица Италијанског пријатељства. У Купусини у другу приоритетну групу спадају улице Петефи Шандора (Д1-Д2), Бела земља, Жарка Зрењанина, Дунавска, Арањ Јаноша и Иве Лоле Рибара, у Свилојеву Петефи Шандора и Доже Ђерђа, у Сонти Штросмајерова (од Кратке до В. Караџића), В.Караџића (од Штросмајерове до Војвођанске), Марка Орешковића, Железничка (од М.Орешковића до В.Караџића и Војвођанска (од В.Караџића до М.Орешковића) и у Пригревици Стојана Матића, Николе Тесле (од С.Матића до В.Гаћеше), В. Гаћеше (од Д.Ракића до Н.Тесле), Железничка (од С.Матића до М.Обилића), Н.Мараковића (од В.Караџића до Н.Тесле), М. Обилића (од Железничке до Стапарског пута), Д.Ракића (од С.Матића до Краља Петра I), укупно 89.315 м².

Укупно, за машинско солење у општини има 291.256 м², а за ручно солење (мост на каналу ДТД код Пригревице) 600 м²

ТРЕЋА ПРИОРИТЕТНА ГРУПА, ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Трећа приоритетна група обухвата улице у стамбеним зонама, пешачке зоне и стазе које не обухватају прва два приоритета и нису обухваћени програмом зимске службе. У случају већих снежних падавина или ледене кише која формира поледицу  и  хитности  у  току  зимске  службе,  Штаб  зимске  службе  доноси одлуку на основу које њен руководилац издаје налог за чишћење улица и путева трећег приоритета.

У групу некатегорисаних путева спадају сви путеви који нису у категорији првог и другог приоритета. На  овим  путевима  се  по  правилу  не  интервенише,  осим  у изузетним  ситуацијама  да  би  се  обезбедила  проходност,  на  основу одобрења Штаба зимске службе, након завршетка радова на путевима првог и другог приоритета. На пешачким стазама на јавним површинама, у гробљима и испред јавних установа по правилу се интервенише у изузетним ситуацијама, при већим снежним падавинама и  приликом стварања поледице и леда, да би се обезбедила проходност, на  основу одобрења Штаба зимске службе, након завршетка радова на путевима првог и другог приоритета или у исто време, уколико за то постоје могућности у људству и механизацији. Паркинзи се чисте након обезбеђења проходности на путевима свих приоритених група, пешачким стазама и свим површинама важним за функционисање насељеног места, на основуодобрења Штаба зимске службе.

На мосту на каналу ДТД на општинском путу Апатин-Пригревица-Стапар се, по правилу, интервенише сваки пут кад ноћна темпетратура пада испод нуле, прскањем калцијум-хлоридом због специфичности и залеђивања асфалта.

КАД И КАКО СЕ ЧИСТИ СНЕГ

-Снег се почиње чистити чим почне да пада, а најкасније када висина слоја достигне дебљину од 10 цм. Путеви прве приоритетне групе морају бити очишћени у року од 7 часова и то у ширини од минимално 5 метара, тако да се може одвијати саобраћај у оба смера са просечном брзином од 40 км/ч. Постоји могућност прекида саобраћаја највише до двачаса дневно (услед великих  падавина),  коловоз се посипа сољу или мешавином соли и ризле. Путеви друге приоритетне групе морају бити очишћени у року од 7 часова у ширини од минимално 3 метра са потребним бројем мимоилазница, по обезбеђивању ове ширине и завршетку прве приоритетне групе прилази се чишћењу пута до ширине од минимално 5 метара. Постоји могућност прекида саобраћаја највише до четри часа дневно (услед великих падавина), коловоз се посипа сољу или мешавином соли и ризле. Остали путеви (некатегорисани и  путеви треће приоритетне групе) чисте се уз предходни договор са инвеститором, осим када снежни покривач достиже висину преко 15 цм, када се наведени путеви чисте до ширине од минимално 3 метра са потребним бројем мимоилазница, наводи се у Оперативном плану Зимске службе, који је усвојила СО Апатин.

 Од механизације и опреме, за рад Зимске службе неопходна су три возила – купера, један ношени и два вучна посипача соли, четири снежна плуга, три комбиноване машине или трактора са наставком за чишћење снега и по један комбиновани камионет за превоз радника и мање количине материјала и теретно возило или мањи трактор са наставцима за чишћење снега.

За рад Зимске службе неопходно је минимално 23 радника и то: два радника са високом и два са средњом стручном спремом (грађевинске или саобраћајне струке), осам возача „Ц“ категорије, три возача руковаоца грађевинским машинама, 2 КВ и 6 НК радника.

Ј.М.