ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АПАТИН НА ЦРНОЈ ЛИСТИ БИРОА ЗА ДРУШТВЕНА ИСТРАЖИВАЊА

Биро за друштвена истраживања, на чију иницијативу 2012. је Србија почела да успоставља систем за борбу против корупције на локалном нивоу, је успоставио Црну листу градоначелника/ца и председника/ца општина....