ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА СО АПАТИН УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ, ПЛАНОВИ, КАДРОВСКЕ ИЗМЕНЕ...

Објављено: 10.12.2020.

 

Данас је одржана пета седница СО Апатин и то у великој сали Културног центра, како би се испоштовале све прописане епидемиолошке мере.
Седница је започела разматрањем извештаја Мандатно-имунитетске комисије, те је усвојен предлог Решења о престанку мандата одборника Александра Смиљанића (СРС), након чега је верификован мандат одборника Милорада Мрђе (СРС).
Уследило је усвајање одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин, као и усвајање извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за ову годину, са извештајем о извршењу средстава самодоприноса, за период јануар – септембар.
Потом су одборници усвојили извештај о извршењу годишњег програма пословања Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин, са финансијским извештајем за прошлу годину и извештајем овлашћеног ревизора, те прве измене годишњег програма поменутог предузећа за текућу годину.
Усвојен је и оперативни план зимске службе општине Апатин на јавним путевима у општини Апатин за 2020/21 годину, као и решења о образовању Штаба зимске службе. Одборници су усвојили и годишњи извештај о раду и финансијски извештај Центра за социјални рад и Установе за стручно оспособљавање одраслих Апатин за прошлу годину и Програми рада и финансијски планови за ову годину.
На крају седнице изгласано је неколико именовања.
Уместо Милке Никшић, која је поднела оставку, на место в.д. директора Установе за стручно оспособљавање одраслих, најдуже годину дана (до спровођења јавног конкурса) именована је Ивана Павковић. За председника Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном „Апатин“ именован је Свето Бајић у Апатину, а за председника Управног одбора Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ именована је Маја Крстин.
Ј.М.