ОД ПОНЕДЕЉКА ПОЧИЊЕ АКЦИЈА ОДВОЗА КАБАСТОГ ОТПАДА У АПАТИНУ

Објављено: 31.03.2021.

 

 
Из ЈКП „Наш Дом" Апатин обавештавају грађане Апатина, да ће акција одношења кабастог отпада бити вршена од 05.04.2021. до 16.04.2021. године, према редовном распореду одношења кућног отпада.
 
Примарни циљ акције је да се грађани ослободе кабастог отпада, да очисте заједничке просторије, подруме, таване и слично, док је секундарни циљ да се спречи евентуално стварање дивљих депонија како у насељеном месту, тако и на свим околним путевима. Кабасто смеће одложити уз ивицу коловоза тако да је отпад уочљив.
 
У кабасти отпад спадају:
1. Намештај
2. Електрични уређаји (веш машине, телевизори, шпорети, фрижидери, усисивачи итд.)
3. Душеци
4. Ћебад
5. Пећи (не уљне и гасне)
6. Теписи
7. Елементи из купатила (не плочице)
 
Отпад који не спада у кабасти отпад:
1. Пољопривредни отпад (трава, лишће, грање итд.)
2. Ауто делови
3. Уља и мазива
4. Акумулатори
5. Гуме
6. Грађа
7. Грађевински отпад
8. Отпад животињског порекла (угинуле животиње, изнутрице итд.)
9. Изолациони материјал итд.
 
ЈКП „Наш Дом" Апатин