НОВИ ПРЕДЛОГ ВЛАДЕ ЗА ФРИЛЕНСЕРЕ, ПОВЕЋАН НЕОПОРЕЗИВИ ДЕО

Објављено: 01.04.2021.

 

Новим предлогом за уређење пореских обавеза фриленсера који је Влада Србије урадила након поновљених консултација са Удружењем фриленсера и предузетника Србије (УФПС) и Удружењем радника на интернету увео би се неопорезиви износ од 384.000 динара годишње, за цео обухваћени период.

То, како се објашњава у предлогу, значи да сви они који су зарађивали мање од око 673.000 динара годишње не би имали никаквих обавеза за протекли период.

У предлогу се наводи да би свим фриленсерима, без обзира на делатност, били признати нормирани трошкови од 43 одсто остварених прихода, укључујући и неопорезиви износ.

Ове погодности би се поред ранијег периода, примењивале на све приходе који ће се остварити закључно са 30. септембром ове године.

Пореска обавеза за протекли период би била утврђена без обрачунате камате за период пре доношења решења, обавезе би се измиривале у периоду од 10 година у 120 месечних рата, уз могућност превремене отплате.

У случају кашњења у исплати одређене рате, обрачунавала би се само камата од дана доспећа до дана уплате.

Када је реч о будућим плаћањима, прецизира се да би се од 1. октобра признавали нормирани трошкови од 54.900 динара на кварталном нивоу и да би се порези и доприноси обрачунавали квартално, уместо месечно.

Током ове године очекује се доношење новог закона којим би била регулисана права радника запослених на интернету.

 

Фриленсери: Влада прихватила скоро све што смо тражили

Влада Србије је у великој мери прихватила сугестије Удружења фриленсера и предузетника Србије (УФПС) чија је суштина у томе да се практично отписују сва потраживања Пореске управе од 1. јануара 2016. до краја септембра 2021. за све фриленсере који су приходовали до око 57.000 динара месечно, саопштено је из УФПС.