СКАНДАЛОЗНО – ОПШТИНА, ГОДИНАМА, КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НАПЛАЋУЈЕ ПО ДВА ОСНОВА!

Објављено: 09.05.2021

 

ДУПЛИ НАМЕТ ПО ЏЕПУ ГРАЂАНА

Да пред празнике нису издали опомене пред тужбу бројним грађанима, можда би нам, и ове године, промакле скандалозне одлуке локалне власти по којима нам, једну исту ствар – коришћење јавне површине, наплаћују по два основа. Овако, многи од грађана су објашњење опомене потражили тамо одакле је послата, у Одељењу за привреду и финансије, Општинске управе Апатин.

Добивши појашњење, добили су и оно што се хтело сакрити, да се заправо ради о једном те истом намету, са различитим називима. Један је закуп јавне површине, а други накнаду за коришћење јавне површине. Није шија, него врат. Али, зато шија и врат заједно су веома скупа комбинација – преко 6.300 динара на годишњем нивоу. За једну гаражу.

ДЕТАЉНИЈЕ О ОБА НАМЕТА

Опомене пред тужбу гласиле су на неизмирене обавезе по основу „приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина“. У наставку, службеним, претећим тоном наведено је да се дуг мора платити у року од 15 дана, те да ће, у противном, доћи до раскида Уговора, уз подношење тужбе суду.

Опомене су стигле за неплаћену закупнину грађевинског земљишта у јавној својини општине Апатин за постављање привременог објекта „монтажне гараже“. Новчани износ је решењем утврдило Општинско веће. Годишња закупнина износи 1603,7 динара (10,28 динара по м2 x 13 м2 x 12 месеци). У случају неблаговременог плаћања обавезе, закуподавац ће раскинути уговор о закупу, принудно наплатити дуговање и покренути поступак уклањања објекта са земљишта у јавној својини општине.

За исту гаражу по решењу Општинске управе, Одељења за привреду и финансије, Одсека за локалну пореску администрацију, утврђује се и накнада за коришћење јавне површине и то „за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе и књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности“ – у овом случају монтажне гараже. Овај пут математика иде по данима. Динар по квадрату на дан x 13 м2 x 365 дана. Дакле, годишње 4.745 динара. Ово решење, за разлику од претходног, стиже уредно, сваке године.

И, ту се јавља проблем. За земљиште на ком сте поставили, у овом конкретном случају, монтажну гаражу плаћате општини два намета! Први, по Уговору о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, на рачун буџета општине 840-742153843-66 у износу од 1603,7 динара и други по Решењу на име накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе и др. - на рачун 840-714565843-77 износ од 4.745 динара!

ДВОСТРУКО НАПЛАЋИВАЊЕ - НА ШТЕТУ ГРАЂАНА

Ово ће бити једна од тема којом ће се бавити одборници СО Апатин на наредној седници, заказаној за уторак. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама, једна је од тачака Дневног реда.

У образложењу овог предлога јасно је наведено да је „неопходно извршити измене и допуне предметне Одлуке да би се избегло двоструко наплаћивање од стране општине по истом основу (закупнина јавне површине и накнада за коришћење јавних површина)“.

-Предложеном одлуком предмет јавног надметања је остваривање права на локацију, односно дела јавне површине ради постављања привременог објекта, док се накнада коришћења јавне површине плаћа месечно према општинској одлуци и у зависности од величине и врсте објекта, зоне локације у насељу и сл. Нема плаћања и закупнине. У наредних 90 дана се обавезује надлежно одељење општинске управе да сачини одговарајуће анексе постојећих уговора о закупу са закупцима у смислу да се они преименују у уговоре о привременом коришћењу јавне површине и којим ће практично престати обавеза плаћања закупнине, стоји у образложењу Одељења за стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове, које је достављено одборницима СО Апатин.

Шта ово конкретно значи за грађане (досадашње закупце) и имају ли права на повраћај уплаћеног новца по дуплом основу?

-У конкретном случају ради се о двоструком наплаћивању по истом основу, а што свакако није дозвољено и на штету је грађана. Као власници гаража грађани су били у обавези да плаћају закуп јавне површине (земљиште на коме се налази гаража) и накнаду за коришћење јавне површине (оне површине на којој се налази гаража), тако да се коришћење једног те истог земљишта, по истој намени, од стране општине наплаћује два пута. Да не буде забуне, наплаћени новац се слива у исту општинску касу, као приход општине. У основи, плаћање закупа јавне површине и накнаде за коришћење јавне површине, односи се на узимање новца због коришћења земљишта на коме се гаража налази и то два пута. Увек је добро када се укине двоструко наплаћивање исте ствари, али се мора наћи и модалитет како задовољити интересе грађана, који су два пута плаћали исти намет, сматра адвокат Жељко Рајчевић.

Да је општина Апатин у дужем временском периоду, оваквим двоструким наметом оштетила своје градјане, сматра и адвокат Бранислав Милојичић.

-Измена одлуке делује за будућност, али се поставља питање како ће општина надокнадити штету грађанима који су исту ствар два пута плаћали? Грађани, свакако, могу своје право остварити путем суда, али постоје и други модалитети којима би се избегли судски трошкови, а то је превасходно да руководиоци општине признају своју грешку и грађанима врате више уплаћени износ заједно са припадајућим каматама или да евентуално вишак уплаћеног новца пребију са другим обавезама грађана које они имају према општини Апатин, чиме би грађани, у том случају, на известан начин били у преплати за плаћање обавеза које представљају приходе општине. Колико смо ми имали увид у скупштински материјал, изменом одлуке није предвиђено никакво решење којим би се грађанима надокнадила штета због неосновано више наплаћеног износа, сматра адвокат Милојичић.

Дакле, решење је на помолу, али за будући период. Како надлежни увек некако забораве на прошли, не би смели и грађани, јер су они директно оштећени. Уколико не добију прихватљив предлог за прекњижење или нешто слично, увек им остаје она, по општину, скупља варијанта – тужба.

Ј.Миљуш