У ПЕТАК 11. СЕДНИЦА СО АПАТИН

Објављено: 21.09.2021.

 

За петак је заказана 11. седница СО Апатин, за коју је предвиђено 15 тачака дневног реда. Одборници ће, уз остало, разматрати предлог Решења о престанку мандата члана Општинског већа Саше Крстина, те именовати новог, потом Извештај о извршењу Одлуке о буџету за ову годину, са Извештајем о извршењу средстава самодоприноса за прву половину ове године уз предлог закључка.

Одборници би требало и да усвоје Одлуку о измени и допуни Одлуке о додели награде „24. октобар“, по којој би се убудуће додељивале највише три награде. Разматраће се и предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општину Апатин за ову годину, предлог Решења о прибављању откупом у јавну својину општине Апатин непокретности у Сонти, предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за ову годину, Извештаја о годишњем програму пословања ЈП за управљање путничким пристаном и марином „Апатин“ за прошлу годину, са извештајем овлашћеног ревизора и Одлуке Надзорног одбора о расподели добити.

Одборници ће разматрати и предлоге решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за доделу новембарских награда и као и предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Јожеф Атила“ у Купусини.

Седница СО Апатин биће одржана у великој сали Дома културе са почетком у 10 часова.


Ј.М.