ОДРЖАНА 11. СЕДНИЦА СО АПАТИН, 17 ТАЧАКА СЕ НАШЛО НА ДНЕВНОМ РЕДУ

Објављено: 24.09.2021.

 

ВЛАДАЈУЋА ВЕЋИНА ИЗГЛАСАЛА СВЕ ПРЕДЛОЖЕНО И ОСТАЛА ИМУНА НА СВЕ ПРИМЕДБЕ, УКОРЕ И СКАНДАЛЕ


На данашњој, 11. седници СО Апатин, одборници су разматрали укупно 17 тачака дневног реда, од којих су две додате на самом заседању. Седници је присуствовало 27, од укупно 29 одборника.

Већ на почетку, опозициони одборник Перица Попић (НСП) је поставио питање зашто још увек нема јавног преноса седница или одговора из ког разлога се они не обезбеде, иако он на томе инсистира месецима. Председник Скупштине Милан Шкрбић му је одговорио да на тражену понуду од ТВ Апатин још увек чекају.

Након усвајања Записника са претходне седнице, одборници су усвојили оставку Саше Крстина на чланство у Општинском већу због, како је наведено, избора на место председника Савета МЗ Сонта. За новог члана Општинског већа, тајним гласањем одборника именована је Маја Крстин.

Одборници су, у наставку, дали сагласност на Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за ову годину, са извештајем о извршењу средстава самодоприноса за период јануар – јун ове године.


БУЏЕТ

По речима известиоца, доц др Славољуба Штрбе, начелника Одељења за привреду и финансије, одлука о буџету за ову годину донета је на децембарској седници СО Апатин и по њој планиран је укупан буџет у износу о 1,12 милијарди динара.

Одлуком о првим измена и допунама ове Одлуке, донетом на јунској седници, укупан буџет је планиран на нивоу од 1,288 милијарди динара. Укупни текући приходи и примања буџета за првих шест месеци ове године остварени су у износу од 464 милиона динара и уз пренета наменска средства у висини од 79 милиона, укупно су износила 543 милиона динара, односно 42 одсто у односу на годишњи план. Највећи део буџетских прихода и примања је из пореза на доходак, добити и капиталне добитке, трансфера општина и пореза на имовину. Укупни расходи и издаци буџета у овом периоду извршени су у износу од 457 милиона динара или 35,5 одсто од годишњег плана.

-По основу остварења буџета за првих шест месеци ове године, можемо закључити да је евидентиран раст буџетских прихода у односу и на претходну годину, када је у истом извештајном периоду евидентиран мањи прилив средстава, што је била последица проглашене пандемије ЦОВИД-19. У односу на планирана средства, укупни расходи су извршени 35,5 одсто. Најмање извршење по изворима средстава је код трансфера од осталих нивоа власти и износи 7,68 одсто, где је од планираних 166,6 милиона динара извршено 12,8 милиона (односи се на наменска средства која је општина добила по конкурсима од Републике и Покрајине, а реализација ових пројеката је планирана у другој половини године), наводи се у закључку Одељења за привреду и финансије ОУ општине Апатин.

Замерке на трошење буџетских средстава изнео је одборник Милорад Мрђа (СРС), нагласивши да буџет није ни развојни, ни инвестициони и да највећи део средстава одлази на плате и накнаде запослених, док се изузетно мало издваја за пољопривреду и рурални развој, као и саобраћајну инфраструктуру.

-Недовољна је подршка избеглим и програним лицима, као и осталим социјално угроженим категоријама. Шта је са путем до градске депоније, канализацијом у селима, реконструкцијом школе? За туризам сте за ових пола године потрошили преко 17 милиона динара, за чега? Медијима под вашом контролом за финансирање бесмислених медијских садржаја сте поделили 10 милиона динара, а опозицију држите под потпуном медијском блокадом. И спорт је на ниским гранама. Још увек нисте усвојили стратегију развоја спорта, што је недопустиво. О капиталним појектима у извештају нема ни речи, набројао је Мрђа и закључио да ће гласати против извештаја, што је учинио и одборник Попић.


ШКРБИЋ: И БОЉЕ ДА НЕМАМО НОВИХ ФАБРИКА!

На Мрђину примедбу да у општини Апатин, за разлику од других општина, нема ни једне новоотворене фабрике, уследио је шокантан одговор председника СО Шкрбића.

-И боље да их немамо! Ови што их имају кукају на сав глас. Тешки услови рада, мале плате, газде напрасно одлазе, остављају бројне проблеме, аргументовао је Шкрбић своју тврдњу, додајући да он, без обзира на све, и даље верује да ће Апатин добити луку!


САМОДОПРИНОС

У првој половини ове године на име самодоприноса од 1 одсто у Апатину је прикупљено је 13,96 милиона динара, док је у Пригревици од самодоприноса од 1 одсто прикупљено 2,66 милиона, а по стопи од 3 одсто, 2.34 милиона динара.

За одвоз смећа са гробља у Апатину из самодоприноса од 1 одсто у првој половини ове године утрошено је скоро 384.000 динара (за целу годину је планирано 900.000 динара), за отплату ануитета за фабрику воде из самодоприноса од 3 одсто потрошено је непуних 6 милиона динара (планирано 15 милиона за целу годину), за покриће трошкова сахрањивања грађана Апатина, од планираних 14 милиона за ову годину, из месног самодоприноса од 1 одсто у првих шест овогодишњих месеци утрошено је 6,6 милиона динара. За покриће дела трошкова опреме за новорођену децу из месног самодоприноса од 1 одсто, у првој половини ове године издвојено је 3,17 милиона динара, од укупно 8 милиона за целу годину. За суфинансирање изградње дечијих и спортских игралишта од планираних 800.000 динара за ову годину, из самодоприноса од 1 одсто утрошено је 742.525 динара. За помоћ оболелим лицима, од планираних 2,3 милиона утрошено је 692.640 динара.

Када је МЗ Пригревица у питању, средстава самодоприноса од 3 одсто у првој половини године реализована су за кошење и одржавање зелених површина у центру села и на раскрсницама, у износу од милион динара (колико је и планирано за целу годину), за покриће трошкова сахрањивања из самодоприноса од 1 одсто реализовано је 1,4 милиона динара, од планираних 3,5 милиона за целу годину, за родитељски додатак 587.878 динара од планираних 1,5 милиона за целу годину и из самодоприноса од 3 одсто за помоћ оболелим грађанима исплаћено је 1.1 милион (планирано за целу годину 2 милиона) и 120.000 динара на име дотација удружењима грађана од планираних 200.000 динара за целу годину.

Из самодоприноса од 3 одсто у МЗ Сонта за кошење и одржавање зелених површина издвојено је 42.424 динара (за целу годину планирано 50.000 динара), за помоћ у опремању и одржавању црквених објеката утрошена је укупно планирана сума од 300.000 динара, за одвоз смећа 111.138 (од планираних 640.000 динара за целу годину), за одржавање јавне расвете од планираних 1,1 милион утрошено је око 64.000 динара, а за једнократне помоћи за лечење 90.000 динара од планираних 200.000 динара за целу годину. Из самодоприноса од 1 одсто издвојено је око 352.000 динара за покриће дела трошкова опреме за прво и друго дете (за целу годину планирано милион динара) и за струју на капели 41.000 динара од планираних 850.000 за целу годину.
На име једнократне помоћи за новорођено дете из самодоприноса од 3 одсто у МЗ Свилојево реализовано је 120.000 динара у првој половини ове године, у односу на планираних 340.000 динара за целу годину.

У Купусини, за одржавање зелених јавних површина из самодоприноса од 2 одсто утрошено је скоро свих 160.000 динара, колико је планирано за целу годину, на име накнада у случају смрти реализовано је око 130.000 динара од 240.000 планираних за ову годину и на име накнада за прворођено дете нешто мање од 6.000 динара од планираних 60.000 динара. За дотације цивилним организацијама и за поклоне за децу утрошено је по 30.000 динара, а за одржавање интернет странице (трошкове јавног информисања грађана) плаћено је 500 динара од планираних 193.000 за целу годину.


НАЈВИШЕ ТРИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ

Одборници су усвојили о Одлуку о измени и допуни Одлуке о додели награде „24. октобар“, по којој ће се, убудуће, додељивати највише три награде.
Усвојен је и предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општину Апатин за ову годину, предлог Решења о прибављању откупом у јавну својину општине Апатин непокретности (куће) у Сонти (ради изградње паркинга, приступног и противпожарног пута у спортску халу из Војвођанске улице), те Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Апатин за ову годину и Одлука о постављању и одржавању споменика на територији општине Апатин.


ЗА ПОДЗЕМНЕ КОНТЕЈНЕРЕ 10, А ЗА КАНТЕ ГРАЂАНИМА 2,5 МИЛИОНА

Усвојен је и Програм коришћења средстава фонда за заштиту животне средине, по коме су за ове намене планирана средства за ову годину у износу од 28,3 милиона динара. За мониторинг квалитета ваздуха, површинских вода и животне средине, планирана су средства у износу од 2,8 милиона динара, за чишћење дивљих депонија 4 милиона, за набавку канти за индивидуална домаћинства 2,5 милиона, за набавку подземних контејнера 10 милиона динара, за чишћење септичких јама 7,5 милиона, те финансирање и суфинансирање удружења грађана чије активности су повезане са заштитом природе, биљног и животињског света и животне средине у износу од 1,5 милиона динара.

На овај предлог Програма амандман је подео одборник Попић.

-Поента мог амандмана је да спречимо плаћања еколошких штета проузрокованих људским деловањем, као што је, на пример, она позната рупа са машинским уљем која је буџет, односно грађане наше општине, коштала 8,3 милиона динара. Осим тога, против сам и издвајања 16,5 милиона динара за набавку канти за смеће, уградњу подземних контерјнера и уклањање дивљих депонија, јер смтрам да је то посао ЈКП “Наш дом”, те да га не треба додатно плаћати. Такође, против сам предвиђених 1,5 милона за еколошка удружења, јер сматрам да је то директно повезао са експазнијом покрета зелених, који су тренутно једина организација коју је СНС заборавила да стави под контролу, па сада покушава то да промени и њиховим финансирањем их директно стави под своју власт, објаснио је Попић свој амандам, који је скупштинска већина одбила.

Попић је прозвао и инспекцију да “не ради свој посао”, јер је по њему она та која треба да открије и кажњава починиоце, на шта је Драгана Стамболија, руководилац одељења за инспекцијске послове одговорила да је јама морала бити очишћена и да је то урађено по налогу општине, те да тужилаштво тврди да ради на том предмету и да ће их обавестити уколико буде новина. Стамболија је још додала да куповина канти за домаћинства као и чишћење дивљих депонија није у надлежности ЈКП “Наш дом”, те да инспекција редовно пише казне за неодговорне грађане, на шта јој је Попић одговорио да редовно мора обавештавати јавност о раду инспекције, па и исписаним казнама.


МАРИНА ПРИХОДОВАЛА 13 МИЛИОНА, ОД ЧЕГА ПЕТ ИЗ ОПШТИНЕ

Одборници су усвојили и Извештај о годишњем програму пословања ЈП за управљање путничким пристаном и марином „Апатин“ за прошлу годину, са Извештајем овлашћеног ревизора и Одлуке Надзорног одбора о расподели добити.

Како је наведено у финансијском извештају, ово предузеће је у 2020. години остварило укупни приход око 13,24 милиона динара, од чега је скоро 5,1 милион приход из буџета. Од продаје веза остварен је приход од близу 3 милиона динара, од преноћишта преко 2,2 милиона, вожње бродићем око 235.000 динара... Од укупних расхода, који су били око 12,75 милиона динара, највећи су трошкови зарада у износу скоро 6,5 милиона динара, трошкови производних услуга 2,2 милиона, горива и енергије око 1,5 милиона...

-Може се закључити да је предузеће у овом периоду успело, упркос тешкој ситуацији, да не послује са губитком. Нису остварени планирани приходи, али су остварене значајне уштеде. Како је у марту 2020. године проглашено ванредно стање, резервације страних гостију су у потпуности отказиване, а пословање готово стало. У летњим месецима ситуација је била нешто повољнија, те је и попуњеност апартмана била задовољавајућа захваљујући доласцима домаћих гостију. Просечна попуњеност капацитета била је 42 одсто, закључује се у Извештају ЈП за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“.


РАЗРЕШЕЊА И ИМЕНОВАЊА

Одборници су усвојили и решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за доделу новембарских награда, из реда одборника СО Апатин. Разрешени су др Драган Растовић и Боро Булат, а именовани Марија Рапаић и Марија Ивановић. Магда Марашек разрешена је функције члана Школског одбора ОШ „Јожеф Атила“ из Купусине, а на њено место је именована Марија Ловас. Такође су усвојили и Решење о измени решења о предлагању чланова Комисије за признавање права и враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизврешних обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа за подручје општине Апатин, по коме се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде РС предлаже да разреши досадашње чланове Комисије Небојшу Перовића, Николу Зорића, Биљану Радаковић, др Драгана Растовића, Смиљку Јанчурић и Миодрага Поповића, а да се именују Ватрослава Медић, Жељко Киш, Дејан Стојаковић, Душан Лончар, Иштван Петер и Милица Вујачић.


ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

Крај седнице је, по обичају, остављен за одборничка питања. Било их је три и сва три је поставио одборник Попић. Два је поставио писменим путем на претходној седници, те је на овој добио одговоре, а треће је поставио усмено.

На питање због чега се закаснило са предајом документације на Јавни позив државе за доделу средстава за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда и породичних кућа и станова и да ли ће и како кривци за кашњење бити санкционисани, у писменом одговору председница општине Дубравка Кораћ је навела:

-Поводом Вашег одборничког питања бр. 1 од 20. септембра 2021. године, обавештавам Вас да су предузете мере да се сазна због чега се закаснило са предајом документације. Радило се, нажалост, о вишој сили где је лице које је физички требало да преда документа било спречено да стигне на време. Одговорна лица су укорена и постављено је питање њихове одговорности, а општина Апатин се постарала да грађани то не осете па су средства обезбеђена на други начин. Од укупно 151 пријаве наших суграђана, средства на конкурсу су додељења 71 домаћинству за замену столарије ове године, стоји у одговору председнице Кораћ.

Незадовољан одговором Попић је упитао шта то значи да су “одговорна лица укорена”?

-Председница упорно избегава до долази на седнице СО Апатин, па тако и данас како би нам објаснила шта мисли под тим да су одговорна лица “укорена”? Неко је оштетио грађане и буџет за пет милиона и биће укорен? Како се зове та особа, које санкције ће добити? Ово није први пут! И у случају “Напретка” сте закаснили. Људи су због тога остали без посла. Закаснили сте и да изузмете општинске локале на пијаци од продаје, те смо остали без њих пошто су припала приватном лицу које је купило Тржни центар. Ни ту нема одоговорности, а грешке, кашњења и штете се само нижу. Ово је, председнице, за оставку! И што је најгоре, хтели сте то да прећутите, те сте брже-боље само објавили да ви дајете пет милиона за ове намене, мислећи да ће кашњење проћи неопажено, навео је Попић.

На његово друго питање – зашто општина ове године, по први пут за 10 година, није финансијски помогла Омладински камп Патриотског фронта, у писменом одговору је наведено да организатор није благовремено поднео захтев, те касније није постојала опција да се средства издвоје, јер су већ подељења по конкурсу.

Попић је треће питање поставио усмено и на њега би одговор требао да добије на идућој седници. Оно се односило на скандал везан за реконструкцију главне улице у Пригревици, од кашњења радова, до постављања кривих клупа, што је изазвало подсмех шире јавности. Попић је захтевао имена главног архитекте, извођача радова и надзорног одбора, као и одговорност локалне самоуправе, као инвеститора.


Ј.Миљуш