СУТРА У ГАЛЕРИЈИ МЕАНДЕР ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ „ПУТЕМ НАШЕ МАШТЕ“

Објављено: 02.12.2021.

 

У галерији „Меандер“ сутра, 03. децембра 2021. године од 19 часова биће отворена изложба радова корисника услуга Дневног центра за особе са инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама под називом „Путем наше маште IV“.

Услуга Дневни центар за особе са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама се састоји од унапређења квалитета живота корисника у властитој социјалној средини кроз одржавање и развој социјалних, психолошких, физичких функција и вештина како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот.

Радно – окупационе активности се спроводе и реализују уз свакодневни надзор сарадника где се примењују различити облици и методе рада уз примену различитих средстава и материјала за рад; како би корисници у што већој мери ојачали своје когнитивне, моторичке, перципитивне и моторичке  функције и вештине.

Током израде ликовних продуката, корисници су имали могућност да упознају и примене различите технике рада, стварање дезена и украса из неизменичних геометријских фигура у одређеном редоследу уз примену различитих материјала за рад. Декор геометријских облика помаже им да склопе различите величине и боје како би добили композицију дела.

Ј.С.