ОДРЖАНА 15. СЕДНИЦА СО АПАТИН, УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

Објављено: 23.12.2021.

 

Данас је одржана 15. седница СО Апатин. Како је било и очекивано, одборници су већином гласова усвојили предлог Одлуке о буџету за наредну годину, али и све остале од укупно 34 тачке дневног реда.

За следећу годину планирани су приходи из буџета од преко једну милијарду динара. У структури планираних прихода најзначајније учешће заузимају приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 460 милиона динара или 39,8% укупног буџета, потом порез на имовину од 188 милиона или 16,24%. Трансфери од других нивоа власти планирани су у висини од 197 милиона или 17%. Значајно учешће у планираним приходима имају и приходи од имовине, 120 милиона, порези на добра и услуге 32 милиона, те приходи од продаје роба и услуга од 32,5 милиона динара.

Одлуком о буџету општине Апатин за 2022. годину планирани су текући приходи у износу од 1.052.855.430 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 18 милиона и укупни расходи у износу од 1.040.915.000динара и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 120 милиона, односно исказан је буџетски дефицит у износу од 90 милиона динара.

Примедбе на предложени буџет имаo je одборник Перица Попић (НСП).

-Предвиђених 212 милиона динара за капиталне пројекте је више него мизерно, осим тога изградња пијаце у Сонти или саница паркинга никако не могу да се сврстају у капиталне инвестиције. За медије сте предвидели 11 милиона динара, а једина смо општина у окружењу која не преноси седнице СО и то не зато што медији и грађани нису заинтересовани, већ то не жели владајућа већина. За спорт је предвиђено 40 милиона динара, дупло мање него прошле године! Упада у очи 111 милиона за социјалну помоћ. То је више од 10 одсто буџета! За скроман буџет какав је наш то је превише. Да ли је то ваше признање лошег стања у општини? За чега је предвиђен толики новац у изборној години, упитао је одборник Попић и закључио да је буџет лош, те да неће гласати за њега.

Критике на буџет имао је и одборник Мрђа који је констатовао да се он може окарактерисати са терминима “поправка” и “реконструкција”, те да “опет нема ништа ново, а то је пре свега нека фабрика”.

-Буџет је потрошачки, тј. неразвојни. За изградњу канализације у Пригревици предвиђено је изузетно мало, 10 милиона динара. Толико дајете медијима, да ћуте. За пијацу у Сонти 8,5 милиона динара, а укупно сте предвидели селима 18,5 милиона, што је веома мало. За реконструкцију ОШ у Апатину предвиђено је 15 милиона, а подсетио бих да је школа, 2018. године требала добити 98 милиона за реконструкцију, али није, грешком вашег директора, јер је предата непотпуна документација. Шта ће се реконструисати у главној улици за 25 милиона предвиђених буџетом за идућу годину? Са друге стране, за реконструкцију пута “економске жиле куцавице” између два полупразна села Купусине и Бачког Моноштора је предвиђено 109,1 милиона динара. За спорт сте одредили 39 милиона, али без усвојене Стратегије развоја спорта за период 2020-2024. година, новац трошите противзаконито, набројао је Мрђа, који такође није гласао за предложени буџет.

Све изнете примедбе нису утицале да владајућа већина, без дискусија, као уосталом и на све остале тачке, подржи предлог Одлуке о буџету за наредну годину.

Одборници су на данашњој седници усвојили и Извештај председника комисије за спровођење комасације у к.о. Купусина, те предлог Кадровског плана Општинске управе и Правобранилаштва за наредну годину, као и предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама, предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Апатин и предлог Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу непокретне ствари у јавној својини општине Апатин.

На данашњој седници донето је и Решење о утврђивању цене услуга целодневног и полудневног боравка деце у Предшколској установи “Пчелица”, за идућу годину. Цена за целодневни боравак детета у јаслицама је 4.460 динара, за целодневни боравак у обданишту 3.905 динара, за полудневни боравак у забавишту 1.560 динара, за целодневни боравак за децу која похађају припремни предшколски програм 2.800 динара и за полудневни боравак за децу која похађају припремни предшколски програм 1.120 динара. Родитељима са двоје деце у установи цена се умањује за 10%. Бесплатан боравак имају деца корисника новчане социјалне помоћи, деца трећег, четвртог и сваког наредног реда рођења, деца без родитељског старања и деца са сметњама у развоју.

У наставку седнице су, без дискусија, усвојени и Програм пословања и посебног програма за коришћење субвенција ЈП за управљање путничким пристаништем и марином “Апатин” за наредну годину, те Годишњи програм пословања и посебног програма за коришћење средстава из субвенција ЈКП “Наш дом” за наредну годину, као и Оперативни план зимске службе општине Апатин на јавним путевима у општини, као и неколико решења о разрешењима и именовањима чланова неколико савета и одбора.


Ј.Миљуш