НАСИЛНИЦИ, НАЈЧЕШЋЕ, БРАЧНИ ИЛИ ВАНБРАЧНИ ПАРТНЕРИ

Објављено: 09.05.2022.

    

Прошле године у нашој општини је забележено 136 случајева породичног насиља. Највише жртава, 76, биле су одрасле особе, 32 старије од 65 година, 24-оро младих и у четири случаја била су насиља над децом. Чак 104 жртве породичног насиља су женског пола.

Доминантно је било психичко насиље, у 80 случајева, док је физичко било у 52 случаја. Као најчешћи починиоци, у чак 100 случајева, јављају се актуелни или бивши брачни, односно ванбрачни партнери, 21 починилац насиља или занемаривања су родитељи жртава, 14 починилаца насиља су деца жртве, а у пет случајева у питању су били брат или сестра жртве. Насиље у породици најчешће је пријављивала полиција, а ређе чланови породице или сама жртва.

Прошле године полиција је изрекла 67 мера привременог удаљења починиоца насиља из стана и 110 мера привремене забране да прилази жртви или је контактира.


Ј.М.