„БИОНЕКС“ НЕ ОДУСТАЈЕ: ОГЛАШЕНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА

Објављено: 19.05.2022.

   

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА КОМПЛЕКСА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ПЛАСТИКЕ ОД 27. МАЈА ДО 3. ЈУНА

У дневном листу “Дневник” данас је оглашена ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације парцеле бр. 7805/25 к.о. Апатин за потребе изградње производног комплекса за рециклажу пластике инвеститора “Бионекс” Апатин.

Јавна презентација ће се одржати у периоду од 27. маја до 3. јуна. Увид у урбанистички пројекат може се извршити путем јавног портала ОУ општине Апатин на интернет адреси: www.soapatin.org/planovi, као и сваког радног дана од 10 до 14 часова у згради Општинске управе општине Апатин, у Средњој улици број 2/а (први спрат, канцеларија број 3).

У огласу се још наводи да се позивају сва заинтересована правна и физичка лица да у току времена одређеног за презентацију изврше увид у изложени урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје евентуалне примедбе и сугестије искључиво у писменој форми надлежном органу преко пријемне канцеларије ОУ општине Апатин, у улици С.Владара број 29, закључно са 3. јуном.

-Писане примедбе и сугестије достављене у току јавне презентације биће предмет разматрања од стране Комисије за планове општине Апатин, наводи се у огласу који је потписао Синиша Јовановић, руководилац Одељења за стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове.

Под насловом “За ово сте гласали, зар не!?” о оглашеној јавној презентацији пројекта “Бионекса” огласило се и Удружење грађана “Без страха”:

-Ово је лепа прилика да се поставе и питања зашто још ништа није предузето по питању недозвољене градње на датој локацији, да подсетимо и општинаре и инвеститоре на Петицију грађана и јасно изражену вољу да рециклажа пластичног отпада у резервату природе није решење, наводе у УГ “Без страха”.

Ј.Миљуш