АКО ЈЕ СВЕ ЧИСТО, ЗАШТО ЈЕ ЈКП „НАШ ДОМ“ СКРИВАО АНГАЖОВАЊЕ 55 ЛИЦА ПРЕКО ЗАДРУГЕ?

Објављено: 10.08.2022.

   

НЕДОСТАТАК РАДНИКА ИЛИ УДОМЉАВАЊЕ ПАРТИЈСКИХ КАДРОВА?

 

Јуче објављена информација о незаконитој сарадњи апатинског ЈКП „Наш дом“ са две приватне агенције ДИВ И YUS из Апатина изазвала је велику пажњу и бројне коментаре наших читалаца, а и потврдила сумње Апатинаца да ово јавно предузеће локалној власти, уз остало, служи и за удомљавање партијских кадрова, односно њихово фиктивно ангажовање.

Наиме, Државна ревизорска институција је између осталог нашла да је ЈКП „Наш дом“ у 2019. и 2020. години прибављало више услуга без примене Закона о јавним набавкама, ангажовало физичка и правна лица мимо Закона о раду. Најзначајнија неправилност утврђена је у сарадњи са приватним агенцијама ДИВ и YUS из Апатина.

Државна ревизорска институција је утврдила да је „Наш дом“, преко ова два привредна друштва, месечно ангажовало у просеку 55 лица, којима је исплаћен укупан износ од 47,02 милиона динара, а да при томе нису били испуњени услови који су прописани одредбама Закона о агенцијском запошљавању.

„Наш дом” је одговорио да након преиспитивања, уговори са поменутим добављачима неће бити продужавани, односно да је сваки вид сарадње прекинут закључно са 27. јануаром ове године. Сарадњу са агенцијама за ангажовање сезонских радника оправдали су недостатком запослених, те да ће ове године наставити да, поред 88, законским путем тражи сагласност за још 21 радника.

Занимљиво да смо баш у том периоду, на сугестију наших читалаца, поставили више питања везаних за рад и пословање ЈКП „Наш дом“, у форми Захтева за приступ информацијама од јавног значаја, које смо и објавили у августу 2020. године у тексту под насловом ЈКП „НАШ ДОМ“ ОДГОВОРИЛО НА НАША ПИТАЊА: КРАТКО И (НЕ)ЈАСНО.

Већ тада нам је било јасно да су одговори које смо добили, најблаже речено, сумњиви. Зато смо нагласили да нећемо улазили у њихову инстинитост и конкретност, већ да ћемо их пренети дословце и оставити читаоцима да сами просуде.

Наиме, крајем јула 2020. године, питали смо менаџмент ЈКП „Наш дом“ колико ова фирма има запослених радника, колико је од тог броја на неодређено, а колико на одређено време, те колико је радника по Уговору о делу, Уговору о повременом ангажовању и ангажованих преко Задруге.

-ЈКП „Наш дом“ Апатин има укупно 73 запослених, од чега је 72 запослених на неодређено време, док је 1 запослени на одређено време. По Уговору о обављању привремених и повремених послова, ангажовано је укупно 9 запослених, одговорено нам је у писменој форми.

Извештај ревизора је потврдио наше и сумње наших суграђана о далеко већем броју ангажованих лица преко агенција, него што је стајало у одговору датом нашим новинама.

Истина је, ипак, испливала. Доћи ће ред и на имена фиктивно ангажованих...

Ј.М.