ОД ВЕЗОВА И ПРЕНОЋИШТА АПАТИНСКА МАРИНА ПРИХОДОВАЛА ПРЕКО ШЕСТ МИЛИОНА ДИНАРА

Објављено: 17.09.2022.

  

На јучерашњој седници СО Апатин одборници су, осим осталог, дали и сагласност на Извештај о годишњем програму пословања Јавног предузећа (ЈП) за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ за прошлу годину.

У извештају се наводи да је ово ЈП прошле године имало 165 склопљених уговора за коришћење везова, 10 више него претходне године. Везове су користиле и јахте, укупно 47 дана. У апартманима је остварено укупно 1.450 ноћења, бродић „Апатинка“ је имао укупно 1.530 путника, услуге спуста корићене су за спуштање чамаца 56 пута. Бицикла су била изнајмљена 50 пута, сала 15 пута, чамци укупно 466 сати, а приколица 44 сата. Прошле године продато је укупно 44 риболовачких дозвола.

Што се прихода тиче, у извештају је наведено да су они за прошлу годину укупно износили око 17,66 милиона динара, од чега је само приход из буџета био 8 милиона динара. Од везова ЈП је зарадило око 3,9 милиона динаара, од преноћишта 2,4 милиона, од вожњи бродићем око 460.000, а од изнајмљивања чамаца 140.000 динара. Од изнајмљивања сале зарађено је 91.000 динара, од продаје дозвола 44.000 динара, изнајмљивања бицикла 25.000, спуста 28.000 и приколице 22.000 динара.

Укупни расходи у прошлој години били су око 16 милиона динара. Највише је потрошено на зараде запослених, укупно око 5,7 милиона, на накнаде надзорном одбору 754.000 динара и остале личне расходе и накнаде 486.000 динара. За електричну енергију утрошено је милион динара, гориво и гас око 550.000 динара, материјал за одржавање, потрошни и канцеларијски материјал око 380.000 динара. Агенција за чишћење плаћена је око 1,7 милиона динара, док је за трошкове одржавања потрошено око 515.000 динара. За нематеријалне трошкове (адвокат, одржавање, књиговодствене услуге, репрезентација, ревизија, порезе, таксе и друго) потрошено је око 1,76 милиона динара.

-На основу ових података може се закључити да се предузеће полако враћа редовном пословању. У наведеном периоду остварени су планирани приходи, чак и у нешто већем износу од планираног, а сви текући расходи су редовно измиривани. Број ноћења је већи за око 20 одсто у односу на претходну, 2020. годину, објаснила је Љиљана Крец, директорица ЈП за управљање путничким пристаништем и марином.

Према финансијским извештајима остварена је добит предузећа у износу од око 1,6 милиона динара, која након опорезивања износи 1,4 милиона и, по одлуци Надзорног одбора, биће распоређена по пола – оснивачу и предузећу као нераспоређена добит.

Ј.М.