22. СЕДНИЦА СО АПАТИН: АПАТИН ДОБИЈА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ

Објављено: 08.12.2022.

     

Данас је одржана 22. седница СО Апатин, на којој је 25 присутних одборника разматрало 14 тачака дневног реда.

На данашњој седници усвојена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи, по којој ће комунална милиција (која ће се, по усвојеном новом Закону, успоставити и у општинама) бити у оквиру постојећег Одељења за инспекцијске послове. 

Усвојен је и Извештај о извршењу Одлуке о буџету за ову годину, са извештајем о извршењу средстава самодоприноса за период јануар – септембар ове године. 

Укупни текући приходи и примања буџета у првих девет месеци ове године остварени су у износу од 924 милиона динара и, уз 72 милиона пренетих наменских средстава из претходне године, укупно износи 996 милиона динара, односно 68,35% у односу на годишњи план. Највише прихода потиче од пореза на доходак, добити и капиталне добити (344 милиона), трансфера општинама (284 милиона) и пореза на имовину (139 милиона динара). Укупни расходи и издаци у овом периоду износе 899 милиона динара или 61,7% годишњег плана. 

Одборници су, уз похвалу др Славољубу Штрби, начелнику Одељења за привреду и финансије на добром планирању буџета, усвојили и Одлуку о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине за ову годину. 

 

НА ЧЕГА ЈЕ ТРОШЕН САМОДОПРИНОС ОД 1%

 

У извештају о наплати и трошењу средстава самодоприноса за првих девет месеци се наводи да је у Апатину на име самодоприноса од 1% прикупљено скоро 23 милиона динара, а да је утрошено за одвоз смећа са гробља 583 хиљаде, на име родитељског додатка за 98 беба 5,75 милиона, за сахране (укупно 216) 8,24 милиона и на име једнократне помоћи за 37 оболелих 815 хиљада динара. 

У Пригревици је, на име самодоприноса од 1% прикупљено 4 милиона динара, од чега је за 78 сахрана плаћено 2,58 милиона, на име родитељског додатка за 16 беба 940 хиљада, на име хуманитарне помоћи за 70 грађана 1,56 милиона и за дотације омладинским спортским организацијама и удружењима грађана 90 хиљада динара. 

У Сонти је за капелу на гробљу из самодоприноса издвојено 69 хиљада динара, за родитељски додатак за 9 рођених беба 530 хиљада, за копање 67 хумки на гробљу 221 хиљаду, за одржавање пијаце 40 хиљада и за једнократну помоћ за пет оболелих лица 57 хиљада динара. 

У Купусини је за чишћење снега од самодоприноса од 2% плаћено 35 хиљада динара, за три сахране 30 хиљада и за три новорођене бебе 17,6 хиљада динара. 

Усвојен је и предлог Одлуке о измени Одлуке о условима за утврђивање права на регрес трошкова ужине ученицима основних школа са подручја општине. По овој одлуци трошкови ужине ученицима ће бити регресирани са 1.500 уместо досадашњих 1.000 динара.  

Усвојено је и више предлога решења о отуђењима грађевинског земљишта из јавне својине општине, те Извештај о утрошеним средствима за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју општине за прошлу годину а дата је и сагласност на Прве измене Програма пословања за ову годину ЈП „Дунавска обала“ (досадашњем ЈП за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“).

ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

На данашњој седници одборник Перица Попић добио је одговоре на постављена одборничка питања.

На питање из којих разлога су прекинути радови на реконструкцији улице Српских владара, одговорено му је да они нису обустављени, те да су тренутно у току радови на електро инсталацијама.

Одговарајући на Попићево питање зашто грађанима који испуњавају услове још увек нису подељени тзв. енергетски ваучери, који су добијени на основу конкурса који је расписала Влада АПВ, председница општине Дубравка Кораћ је навела да средства добијена од Покрајине “нису била планирана претходним буџетом, тако да је било неопходно уградити их у буџет да би била даље дистрибуирана Центру за социјални рад и корисницима”.

-Она су предвиђена ребалансом који је био на дневном реду данашње седнице СО Апатин и одмах након тога биће пребачена Центру за социјлани рад који ће приступити подели средстава и реализацији уговора, навела је Кораћева.

У одговору на питање да ли је ЈП “Војводинашуме”, сходно одлуци СО Апатин од 30. маја 2005. године, поднела редован годишњи извештај о остваривању програма и да ли постоји петогодишњи план заштите и развоја Споменика природе “Шума Јунаковић”, Синиша Јовановић, руководилац Одељења за стамбено-комуналну делатност, урбанизам, грађевинске, заштиту животне средине и имовинско-правне послове је одговорио да је ОУ општине Апатин 4. фебруара 2021. године од стране ЈП “Војводинашуме”, ШГ Сомбор достављен План управљања СП “Шума Јунаковић” за период 2021-2030 и Програм управљања за 2021. годину и дана 29. децембра 2021. године Програм управљања СП “Шума Јунаковић” за 2022. годину и Извештај о реализацији Програма управљања з а2021. годину, те да је ЈП “Војводинашуме” дужно да достави Извештај о остваривању Програма за 2022. годину до 15. децембра текуће године”. 

Незадовољан одговором Попић је тражио допуну, захтевајући петогодишњи план ЈП “Војводинашума”, годишњи план и извештај, додајући ту и извештај о раду МЗ Ромско насеље, који је тражио још пре пола године, те извештај о томе докле се стигло са инвестицијом “Бионекс”, с обзиром да инвеститор очигледно не одустаје од градње ове фирме за прераду отпада. 

Ј.Миљуш