СУТРА 25. СЕДНИЦА СО АПАТИН

Објављено: 22.05.2023.

      

За сутра (уторак) је заказана 25. седница СО Апатин

На дневном реду биће 27 тачака: предлог Одлуке о успостављању сарадње општине Апатин са Мохачом у Мађарској, предлог Одлуке о задуживању општине за финансирање дефицита текуће ликвидности, предлог одлуке о измени и допуни Просторног плана општине Апатин, разматрање Програма располагања грађевинског земљишта и непокретности у јавној својини на територији општине за ову годину. 

Одборници ће разматрати и Извештај о утрошеним средствима из Буџетског фонда за заштиту животне средине у прошлој години, предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине, предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, предлог Одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера општине Апатин, предлог Одлуке о образовању Комисије за родну равноправности, предлог Одлуке о начину образовања, задацима и начину рада Савета за родну равноправност.

На дневном реду су и предлог Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ и разматрање предлога Статута Народне библиотеке за прошлу и плана и програма рада са финансијским планом за ову годину, разматрање Статута Општинског културног центра, разматрање извештаја о раду са финансијским извештајима за прошлу и програма рада за ову годину Општинског културног центра, Туристичке организације, Центра за социјални рад, Црвеног крста, Установе за стручно оспособљавање одраслих, Слободне зоне, месних заједница Апатин, Пригревица, Сонта, Купусина и Свилојево, те годишњег извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за прошлу и годишњег плана за ову годину.

Седница ће се одржати у великој сали СО Апатин сутра, са почетком у 10 часова. 

Ј.М.