КАКО И ЗАШТО ЈЕ АПАТИНСКА МАРИНА ПОСТАЛА ПРИВЕЗИШТЕ

Објављено: 30.05.2023.

    

Апатин од јесенас више нема марину, него привезиште. Такође, Јавно предузеће “Путничко пристаниште и марина Апатин” се више не зове тако, већ ЈП “Дунавска обала”. 

Зашто све ово?

По речима Љиљане Крец, директорице ЈП “Дунавска обала”, марина је сада привезиште да би се спречило да њоме управља Агенција за управљање лукама, а не општина, као до сада. 

Наиме, наводи она, Закон о пловидби на унутрашњим водама налаже да све категоризоване марине у Србији буду на проглашеном лучком подручју, које се Уредбом Владе РС дају на управљање Агенцији за управљане лукама, а она расписује оглас за избор оператера. 

-У том случају изабрани оператер добија дозволу за обављање делатности на максимално 10 година и уколико не испуни план може бити смењен у сваком тренутку. Такође, у том случају УСР “Буцов” више не би имао никаква права, те се у складу с тим и уз консултације са људима из струке донела одлука да ЈП “Путничко пристаниште и марина” пређе у привезиште и промени само назив предузећа, уз напомену да све остале делатности остају непромењене, објашњава директорица Љиљана Крец.

Дакле, наглашава, осим промене назива, нема ни једне друге промене. Јахте, чамци и сви остали корисници могу да користе све садржаје као и до сада, с тим да предузеће нема више обавезу трогодишње категоризације марине.

-Сматрамо да је ова одлука била у корист свих грађана општине Апатин, како не би дошло до централизације и промене власника, посебно ако узмемо у обзир средства која су уложена од стране локалне самоуправе за изградњу целог комплекса, односно марина је остала наша, а посао се обавља исто као и док је имала ту категорију, закључује директорица ЈП “Дунавска обала”. 

Ј.М.