У СРЕДУ 27. СЕДНИЦА СО АПАТИН

Објављено: 11.09.2023

    

За среду, са почетком у 10 часова, заказана је 27. седница Скупштине општине Апатин. На дневном реду су 24 тачке. 

Осим осталог, одборници ће разматрати Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога Пројекта јавно приватног партнерства за дугорочну испоруку топлотне енергије за грејање 11 јавних објеката уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Апатин, Предлог Одлуке о утврђивању права бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, Предлог Одлуке о именовању енергетског менаџера општине Апатин, Предлог Одлуке о конверзији потраживања по основу пореза и доприноса у трајни улог општине Апатин у капиталу пореског обвезника, Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину.

На дневном реду је и неколико предлога решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин грађевинског земљишта и пословних простора, те предлози решења о разрешењима и именовањима чланова неколико школских одбора, разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2023. годину, са извештајем о извршењу средстава самодоприноса, за период јануар – јун 2023. године, разматрање Извештаја о годишњем програму пословања Јавног предузећа „Дунавска обала“ Апатин за 2022. годину, са извештајем овлашћеног ревизора и на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити од 21. јуна 2023. године, те разматрање прве измене Годишњег програма пословања за 2023. годину ЈКП „Наш дом“ Апатин и посебног програма коришћење средстава из субвенција за 2023. годину, разматрање Правилника о систематизацији радних места у Општинском културном центру Апатин, разматрање Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Народне библиотеке "Миодраг Борисављевић" и Предлог Закључка о давању сагласности на употребу имена „Апатин“ у називу „Мото клуба“.

Ј.М.