27. СЕДНИЦА СО АПАТИН: О БОРЦИМА, БУЏЕТУ, САМОДОПРИНОСУ, ПРИГРЕВАЧКИМ ФЕКАЛИЈАМА...

Објављено: 13.09.2023.

   

На данашњој, 27. седници Скупштине општине Апатин одборници су разматрали 24 тачке дневног реда. 

Усвојен је Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога Пројекта јавно приватног партнерства за дугорочну испоруку топлотне енергије за грејање 11 јавних објеката уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Апатин, који је, по речима известиоца, председника СО, Милана Шкрбића, једини начин да ових 11 установа, првенствено школа добију ново и квалитетног грејање, пошто општина нема довољно средстава да то сама исфинансира. Уз подсећање на Тржни центар, као први и неуспешан случај јавно приватног партнерства и веома лоше искуство за општину, опозициони одборник Перица Попић је упозорио на обазривост при избору приватног партнера и пажљиво формулисање уговора, са циљем заштите општине и јавне својине. 

 

ПРАВА НА ПРИВИЛЕГИЈЕ ЗА БОРЦЕ И ИНВАЛИДЕ РАТА

 

Усвојен је и Предлог Одлуке о утврђивању права бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица. Овим Предлогом утврђују се права на обезбеђивање паркинг места за инвалиде, прилаза за инвалиде (уколико за то постоје услови) у установама и организацијама чији је оснивач општина Апатин, субенционисање плаћања услуга јавних предузећа чији је оснивач општина Апатин, процентуално или по категоријама (уторшак воде и канализације, одвоз смећа, привез за чамце и сл.), субвенционисање трошкова у Дому за старе и пензионере Апатин, субвенционисање коришћења здравствене заштите у Дому здравља Апатин, субвенционисање активности из области културе и спорта, у организацији Општинског културног центра и Спортског савеза општине Апатин, организовање обука и едукација удружењима борачко-инвалидске заштите и једнократне новчане помоћи деци палих бораца и ратних војних инвалида. Одборник Попић је подсетио да је Закон који регулише ову област на снази од почетка 2021. године а да се тек сад расправља о правима бораца. По њему неопходно је да се прво заврши процес око добијања статуса борца, да се тиме одвоји “жито од кукоља”, односно прави борци од букаџија и оних који држе монопл над њима и тиме скупљају политичке поене.

-Ми смо међу првим општинама које доносе ову Одлуку. Данас смо дали на име једнократне помоћи деци палих бораца и војних инвалида по 20.000 динара, као и сваке године што чинимо на почетку школске године, рекао је Радован Ђукић, заменик председнице општине Апатин.   

Одборници су усвојили и Предлог Одлуке о именовању Недељка Шарца, дипломираног инжењера машинства, за енергетског менаџера општине Апатин, с обзиром да је Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије регулисано да су јединице локалне самоуправе са више од 20 хиљада становника, по последњем попису, обавезне да именују најмање једног енергетског менаџера. 

Усвојеним Предлогом Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину планирано је укупно 44,95 милиона динара. По речима известиоца, Драгане Стамболије, руководиоца одељења за инспекцијске послове, планирана средства су умањена за 18,45 милиона динара јер су по налогу министарства за заштиту животне средине из Програма изостављене активности: мониторинг површинских вода у износу од 400.000 динара и израда Пројекта канализацијоне мреже за Пригревицу и Свилојево у износу од 14 милиона динара. Иначе, средства за заштиту животне средине биће утрошена за мониторинг квалитета ваздуха 1,2 милиона динара, смањење загађења ваздуха из индивидуалних извора 2,5 милиона, израду пројектно техничке документације за изградњу трансфер станице комуналног отпада 14,4 милиона, уклањање дивљих депонија 4 милиона, мониторинг отпадних вода 100.000 динара, мониторинг буке 800.000 динара, мониторинг нејонизујућег зрачења 1,5 милиона и финансирање удружења грађана из области заштите животне средине 2 милиона. 

Усвојено је и неколико решења о отуђењу грађевинског земљишта и пословних простора из јавне својине општине Апатин, те предлози решења о разрешењима и именовањима чланова неколико школских одбора.

 

О БУЏЕТУ И ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА

 

Одборници су на данашњој седници усвојили и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2023. годину, са извештајем о извршењу средстава самодоприноса, за период јануар – јун 2023. године.

По речима Славољуба Штрбе, начелника Одељења за привреду и финансије, Одлуком о буџету општине за ову годину укупни приходи и примања, као и расходи утврђени су у висини од 1,175 милијарди динара, односно заједно са другим приходима укупан буџет планиран је на нивоу од 1,28 милијарди динара. Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке о буџету, донетој у јуну, укупан буџет планиран је на нивоу од 1,61 милијарду динара. 

Усвојен је и извештај о наплати и трошењу средстава самодоприноса за прву половину ове године. На име самодоприноса од 1 одсто прикупљено је 16,68 милиона динара од чега је за одвоз смећа са гробља утрошено око 530.000 динара, за родитељски додатак за 65 рођених беба 3,8 милиона, за трошкове сахрањивања за 71 лице 2,7 милиона и за једнократну помоћ за 21 оболело лице - 489 хиљада динара. Нереализовано је остало, са пренетим средствима из претходне године, 33,6 милиона динара. У Пригревици је на име самодоприноса од 1 одсто прикупљено 3 милиона динара, од чега је за трошкове сахрана 20 особа утрошено 820 хиљада динара, а за родитељски додатак за 14 беба 693 хиљаде. Од самодопирноса од 3 одсто на име дотација омладинским спортским организацијама утрошено је 60.000 динара, за хуманитарне помоћи грађанима 1,23 милиона и за пројектну документацију за фекалну канализацију 2 милиона динара. У Сонти је из самодоприноса од 1 одсто за капелу на гробљу плаћено 63 хиљаде динара, на име накнаде за новорођених 10 беба, 586 хиљада и за копање 17 хумки на гробљу, 56.000 динара.

Дата је сагласност и на Извештај о годишњем програму пословања Јавног предузећа „Дунавска обала“ Апатин за 2022. годину, са извештајем овлашћеног ревизора и на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити од 21. јуна 2023. године. 

Приходи ЈП “Дунавска обала” за прошлу годину су износили 21,97 милиона динара, од чега је из буџета приходовано 9,44 милиона. На име веза зарађено је 3,5 милиона динара, од преноћишта 3,6 милиона, од закупа 700.000, вожње бродићем 450.000, изнајмљивања сале 830.000 динара. Укупни расходи износили су 17,8 милиона динара, од чега је највише утрошено за зараде 6,3 милиона, за одржавање непуних 4 милиона, за услуге 1,5 милиона, за остале личне расходе и накнаде 935.000, надзорни одбор 687.000 динара. 

 

ШКРБИЋ: ПРИГРЕВИЦА ПЛИВА НА ФЕКАЛИЈАМА

 

Одборници су усвојили и прве измене Годишњег програма пословања за 2023. годину ЈКП „Наш дом“ Апатин и посебног програма коришћења средстава из субвенција за 2023. годину. На примедбу одборника Попића да су цене одвоза отпадних вода из септичких јама, без обавештења грађана, порасле више него дупло и да се разликују од села до села, односно да у Пригревици износе 2.400, у Свилојеву и Купусини 4.500, а у Сонти 5.600, иако је трошковник исти или сличан, директор ЈКП “Наш дом”, Небојша Смиљанић је одговорио да је највише позива из Пригревице, да је ово село по том питању најугроженије, те да је та цена прелазна до пуне економске (која је знатно већа) како би се помогло мештанима овог села.

-Пригревица плива на фекалијама, већ годинама. Канализација, започета у Пригревици пре више година, је промашај, практично је бачено око 35 милиона динара, колико је у њу уложено. Наиме, цеви посађене у земљу су мањег пречника него што треба за тај капацитет. Може се искористити само 10 до 15 % постављених цеви, остале ће остати затрпане. Ова цена одвођења отпадних вода из септичких јама је да би се помогло Пригревчанима док се не реши канализација, додао је председник СО, Милан Шкрбић.

Одборник Попић је подсетио и на неиспуњено обећање председника Србије Александра Вучића дато пре четири године приликом посете Апатину, да ће Пригревица добити фекалну канализацију.

Незадовољни ценом одвођења отпадних вода из септичких јама, али и нерешавањем фекалне канализације у селу, четири одборника СНС-а из Пригревице су били уздржани приликом гласања о првим изменама Годишњег програма пословања ЈКП „Наш дом“ и посебног програма коришћења средстава из субвенција за ову годину. Попић је гласао против, док је 15 одборника владајуће већине гласало за.

На седници су усвојини и Правилник о систематизацији радних места у Општинском културном центру Апатин, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Народне библиотеке "Миодраг Борисављевић" а дата је и сагласност на употребу имена „Апатин“ у називу “Мото клуба Апатин”.

 

ДНЕВНИЦЕ ЗА МАЛЕНОГ ВАСИЛИЈА ТЕСЛИЋА

 

На крају седнице одборник Попић је поставио и два одборника питања. 

На питање да ли ће и када бити уведени јавни преноси седница скупштине, да ли се ради на томе или је све по старом, председавајући Шкрбић му је кратко одговорио да је по том питању “све по старом”. 

Одборник Попић је такође предложио да се одборници одрекну данашње дневнице и да се та средства уплате за лечење дечака Василија Теслића из Пригревице, што је једногласно прихваћено.  

Ј.М.