ЗА ЧЕГА СУ НАМЕЊЕНА СРЕДСТВА САМОДОПРИНОСА О КОМЕ ЋЕ СЕ ГЛАСАТИ У НЕДЕЉУ?

Објављено: 06.04.2024.

       

У недељу 07. априла грађани општине Апатин моћиће да се изјасне да ли су за увођење самодоприноса од 1% на период од 01. јула 2024. до 30. јуна 2034. године. О увођењу самодоприноса изјашњаваће се на 15 бирачких места.

Програм намене средстава самодоприноса за Апатин:

-Родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете чији бар један родитељ има пребивалиште на територији насељеног места Апатин, најмање годину дана пре рођења детета у износу од 500 еура по детету, у динарској противвредности;

-Трошкови сахрањивања лица која су умоменту смрти имала пребивалиште на територији насељеног места Апатин;

-Трошкови одржавања гробља и капеле;

-Додела стипендија студентима са пребивалиштем на територији насељеног места Апатин;

-Једнократна помоћ тешко оболелим грађанима са територије насељеног места Апатин;

-Покриће трошкова увођења и реализације самодоприноса.

Програм намене средстава самодоприноса за насељено место Пригревица:

-Родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете чији бар један родитељ има пребивалиште на територији насељеног места Пригревица, најмање годину дана пре рођења детета у износу од 500 еура по детету, у динарској противвредности;

-Трошкови сахрањивања лица која су умоменту смрти имала пребивалиште на територији насељеног места Пригревица;

-Трошкови одржавања гробља и капеле;

-Додела стипендија студентима са пребивалиштем на територији насељеног места Пригревица;

-Једнократна помоћ тешко оболелим грађанима са територије насељеног места Пригревица;

-Покриће трошкова увођења и реализације самодоприноса.

Програм намене средстава самодоприноса за насељено место Сонта:

-Родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете чији бар један родитељ има пребивалиште на територији насељеног места Сонта, најмање годину дана пре рођења детета у износу од 500 еура по детету, у динарској противвредности;

-Трошкови сахрањивања лица која су умоменту смрти имала пребивалиште на територији насељеног места Сонта у износу од 150 еура у динарској противвредности;

-Додела стипендија студентима са пребивалиштем на територији насељеног места Сонта;

-Једнократна помоћ тешко оболелим грађанима са територије насељеног места Сонта;

-Покриће трошкова увођења и реализације самодоприноса.

Програм намене средстава самодоприноса за насељено место Купусина:

-Родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете чији бар један родитељ има пребивалиште на територији насељеног места Купусина, најмање годину дана пре рођења детета у износу од 500 еура по детету, у динарској противвредности;

-Трошкови сахрањивања лица која су умоменту смрти имала пребивалиште на територији насељеног места Купусина у износу од 150 еура у динарској противвредности;

-Додела стипендија студентима са пребивалиштем на територији насељеног места Купусина;

-Једнократна помоћ тешко оболелим грађанима са територије насељеног места Купусина;

-Покриће трошкова увођења и реализације самодоприноса.

Програм намене средстава самодоприноса за насељено место Свилојево:

-Родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете чији бар један родитељ има пребивалиште на територији насељеног места Свилојево, најмање годину дана пре рођења детета у износу од 500 еура по детету, у динарској противвредности;

-Трошкови сахрањивања лица која су умоменту смрти имала пребивалиште на територији насељеног места Свилојево;

-Трошкови одржавања гробља и капеле;

-Додела стипендија студентима са пребивалиштем на територији насељеног места Свилојево;

-Једнократна помоћ тешко оболелим грађанима са територије насељеног места Свилојево;

-Покриће трошкова увођења и реализације самодоприноса.

Ј.М.