ЗАКАЗАНА 1. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АПАТИН

Објављено: 28.05.2016

 

Прва седница Општинског већа општине Апатин одржаће се у понедељак 30. маја 2016. године, у Плавој сали Скупштине општине Апатин са почетком од 9 сати. На седници ће се разматрати 11 тачака дневног реда.

ДНЕВНИ РЕД


1. Утврђивање предлога Одлуке о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2015.годину,


2. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа у 2016. години,
-утврђивање предлога Закључка


3. Утврђивање предлога Одлуке о начину обављања функције Председника општине, заменика Председника општине, председника скупштине, заменика председника скупштине и секретара Скупштине општине Апатин,


4. Утврђивање предлога Решења о разрешењу Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини


5. Утврђивање предлога Решења о именовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,


6. Разматрање Правилника о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе општине Апатин,


7. Предлог Решења о разрешењу начелника Општинске управе општине Апатин,


8. Предлог Решења о именовању в.д. начелника Општинске управе општине Апатин,


9. Предлог јавног огласа за избор начелника Општинске управе општине Апатин,


10. Предлог Решења о одобравању коришћења средстава текуће буџетске резерве за покриће трошкова накнаде за рад Општинске изборне комисије на изборима одржаним 24.априла 2016.године


11. Разно