СУТРА СЕДНИЦА СО АПАТИН: ПРЕД ОДБОРНИЦИМА БУЏЕТ, САМОДОПРИНОС, СТИПЕНДИЈЕ, ЦЕНЕ У ВРТИЋУ...

Објављено: 23.06.2021.

 

За сутра је заказана 10. седница Скупштине општине Апатин. На дневном реду ће се наћи 21 тачка.

Одборници ће разматрати Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Апатин за прошлу годину, Збирни годишњи извештај о наплати и трошењу средстава самодоприноса, такође за прошлу годину, Предлог Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за ову годину, Програм располагања грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Апатин за ову годину, Предлог Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената са територије општине Апатин, Предлог Одлуке о стипендирању и помоћи у школовању ученика средњих школа на територији општине Апатин, те Предлог Одлуке о накнади трошкова смештаја и исхране ученика средњих школа у Дому ученика Апатин.

Једна од тачака је и Предлог Одлуке о одређивању економске цене услуге целодневног и полудневног боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Апатин као и Предлог Решења о утврђивању цене услуга целодневног и полудневног боравка деце у предшколској установи „Пчелица“ Апатин.

На дневном реду биће и Годишњи Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Апатин за прошлу и Годишњи план рада за ову годину, те Годишњи извештај о раду и финансијски извештај Центра за социјални рад за прошлу и Програм рада и финансијски план за ову годину, Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места у Општинском културном центру Апатин, Предлог Одлуке о брисању огранка ЈП за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“, Годишњи извештај о пословању за прошлу годину ЈКП „Наш дом“ са Извештајем независног ревизора, прве измене Годишњег програма пословања са ценовником услуга за ову годину, Извештај о раду и пословању МЗ Сонта са финансијским извештајем за прошлу и Финансијски план за ову годину, Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Комисије за спровођење комасације у Катастарској општини Сонта, Предлог Решења о разрешењу чланова Савета за буџет и финансије, Предлог Решења о именовању чланова Савета за буџет и финансије, Предлог Решења о разрешењу Комисије за спровођења конкурса за избор директора јавних предузећа у општини Апатин и Предлог Решења о именовању Комисије за спровођења конкурса за избор директора јавних предузећа у општини Апатин.

Седница ће се одржати у великој сали Дома културе са почетком у 10 часова.


Ј.М.